TAILIEUCHUNG - Thoát vị bẹn (Kỳ 1)

Thoát vị bẹn là tình trạng một tạng trong ổ bụng rời khỏi vị trí chui qua ống benh xuống bìu, là loại hay gặp trong các loại thoát vị thoát vị thành bụng. . Giải phẫu ống bẹn. Ống bẹn là một đường hần taio nên bởi cân coe thành bụng trước, ống bẹn dài khoảng 6cm tương ứng với ½ trong của đường nối từ gai mu đến điểm cách gai chậu trước trên 1cm về phía trong. Có 2 lỗ bẹn: - Lỗ bẹn nông- lỗ bẹn trong - Lỗ bẹn sâu – lỗ bạn ngoài Mặt trong của. | Thoát vị bẹn Kỳ 1 I Đại cương Thoát vị bẹn là tình trạng một tạng trong ổ bụng rời khỏi vị trí chui qua ống benh xuống bìu là loại hay gặp trong các loại thoát vị thoát vị thành bụng. . Giải phẫu ống bẹn. Ông bẹn là một đường hần taio nên bởi cân coe thành bụng trước ống bẹn dài khoảng 6cm tương ứng với trong của đường nối từ gai mu đến điểm cách gai chậu trước trên 1cm về phía trong. Có 2 lỗ bẹn - Lỗ bẹn nông- lỗ bẹn trong - Lỗ bẹn sâu - lỗ bạn ngoài Mặt trong của vùng bẹn co động mạch thượng vị thường đông mạch rốn và dây treo bàng quang đội lá phúc mạc thành nhô lên và tạo thành ba hố bẹn - Hố bẹn ngoài Nơi sảy ra thoát vị chéo ngoài mà tuyệt đại bộ phận là thoát vị bẩm sinh. - Hố bẹn giữa Nơi sảy ra thoát vị trực tiếp. - Hố bẹn trong Nơi sảy ra thoát vị chéo trong hiếm gặp II. Phân loại thoát vị. . Theo giải phẫu. a Thoát vị chéo ngoài - Tạng chui ra ở hố bẹn ngoài vào ống phúc tinh mạc để xuống bìu. - Tuyệt đại đa số là thoát vị bẩm sinh. - Túi thoát vị nằm trong bao thớ của thường tinh. b Thoát vị trực tiếp. - Tạng chui ra ở hố bạn giữa - Là thoát vi mắc phải không bao giờ có thoát vị bẩm sinh ở vị trí này. - Túi thoát vị nằm ngoài bao thớ của thừng tinh. c Thoát vị chéo trong. - Tạng chui ra ở hố bẹn trong. - Hiếm gặp . Theo nguyên nhân. a Thoát vị bẩm sinh - Do con tồn tại ống phúc tinh mạc. - Luôn là thoát vị chéo ngoài - Thường gặp trong lâm sàng. - Hay ở trẻ nhỏ và vị thành niên. b Thoát vị mắc phải. - Do cân cơ thành bụng quá nhẽo yếu công thêm tác động tăng áp lực đột ngột - ổ bụng - Ít gặp thường gặp ở tuổi già. - Tạng thoát vị chui ra ở hố bạn giữa là thoát vị trực tiếp. - Ít bị nghét vì túi thoát vị hình chỏm mổ hay tái .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN