TAILIEUCHUNG - Làm cho nhân viên cảm thấy được trọng dụng

Bạn không thể có được kinh nghiệm bằng cách làm các thí nghiệm. Bạn không thể sáng tạo ra các kinh nghiệm. Cách duy nhất là bạn phải trải nghiệm nó" Albert Camus | Làm cho nhân viên cảm thấy được trọng dụng. Bạn không thể có được kinh nghiệm bằng cách làm các thí nghiệm. Bạn không thể sáng tạo ra các kinh nghiệm. Cách duy nhất là bạn phải trải nghiệm nó Albert Camus Một trong những yêu cầu quan trọng của nhà lãnh đạo là phát huy tinh thần tự nguyện tự giác của nhân viên. Ngoài việc chia sẻ tầm nhìn và phương hướng nhà lãnh đạo cần phải phát triển mối quan hệ với nhân viên mà họ mong muốn tuân phục mình. Một mối quan hệ lãnh đạo thành công sẽ mang lại những hiệu quả tốt hơn nhiều so với không có nó. Đi theo một nhà lãnh đạo hiệu quả nhân viên có thể đạt được những gì mà trước đó chỉ là mơ ước đối với họ. Một trong những lý do quan trọng là nhà lãnh đạo đó phải làm cho nhân viên cảm thấy tầm quan trọng của họ. Có một số nguyên tác sau Chú ý quan tâm và vui vẻ với mọi người Hãy nói chào buổi sáng. Hỏi nhân viên xem kỳ nghỉ cuối tuần của họ thế nào. Quá trình giao tiếp này cần phải được diễn ra với thái độ thân mật nhưng lịch sự không suồng xã. Lắng nghe các nhân viên Nếu bạn không thể nghe hết những gì họ nói bạn cần đặt một thời hạn nhất định để họ gặp bạn. Bạn cần phải làm cho họ thấy thật là đặc biệt khi bạn nghe họ nói. Sử dụng những ngôn từ có sức mạnh tích cực trong quá trình giao tiếp với người khác. Thật ra đó là những từ rất bình thường nhưng lại có sức mạnh đặc biệt. Ví dụ Cảm ơn nhiều Anh đang làm tốt đấy hoặc Chúng ta không thể hoàn thành mục tiêu mà không có anh Sự đóng góp của anh đã kéo được khách hàng cho công ty . Những lời như vậy đã khiến cho nhân viên cảm thấy họ quan trọng như thế nào. Những lời động viên khuyến khích sẽ giúp họ nỗ lực hơn trong tương lai. Khen thưởng bằng văn bản Đây là một hình thức công nhận đóng góp rất hiệu quả đối với nhân viên. Giữ lời hứa với nhân viên Nếu bạn có một cuộc họp vào thứ sáu hãy tham dự cuộc họp. Việc huỷ bỏ nó chỉ có thể chấp nhận được trong trường hợp thật khẩn cấp. Bạn hứa tăng lương cho ai đó Đừng hứa hẹn như vậy trừ khi bạn biết bạn có thể giữ lời. Đánh giá trước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    2    0    12-08-2020
5    2    0    12-08-2020
92    4    0    12-08-2020
2    7    0    12-08-2020
223    4    0    12-08-2020
23    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2