TAILIEUCHUNG - Tắc ruột. (Kỳ 2)

Chẩn đoán. Chẩn đoán tắc ruột cơ học dựa vào các tc chính sau: - Đau bụng từng cơn. - Bí trung đại tiện. - Bụng có dấu hiệu rắn bò. - X Q có hình ảnh tắc ruột. Hình ảnh mực nước mức khi trong tắc ruột 1. Chẩn đoán vị trí tắc: Tắc cao ( ruột non) Tắc thấp ( ruột già ) Tiến triển cấp tính , rầm rộ Tiến triển bán cấp, đau nhẹ Đau và nôn nhiều, sớm Đau và nôn ít , muộn Bí và chướng vừa Bí và chướng nhiều Chân rộng ( bề rộng lớn Chân hẹp hơn bề cao) Xếp hình bậc thang từ. | Tắc ruột. Kỳ 2 III. Chẩn đoán. Chẩn đoán tắc ruột cơ học dựa vào các tc chính sau - Đau bụng từng cơn. - Bí trung đại tiện. - Bụng có dấu hiệu rắn bò. - X Q có hình ảnh tắc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN