TAILIEUCHUNG - Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp

"Học lắng nghe" có vẻ là câu chuyện thật buồn cười với nhiều người. Nhưng thực tế: có mắt không đồng nghĩa với nhìn thấy, có trí não không đồng nghĩa với biết nghĩ, có tai không đồng nghĩa với việc biết lắng nghe. Ngạn ngữ Nga cũng có câu "Con người mất 3 tuổi để học nói nhưng phải mất cả cuộc đời để học lắng nghe". | w 1 w 1 1 Ả. Kỹ năng lăng nghe trong giao tiêp Học lắng nghe có vẻ là câu chuyện thật buồn cười với nhiều người. Nhưng thực tế có mắt không đồng nghĩa với nhìn thấy có trí não không đồng nghĩa với biết nghĩ có tai không đồng nghĩa với việc biết lắng nghe. Ngạn ngữ Nga cũng có câu Con người mất 3 tuổi để học nói nhưng phải mất cả cuộc đời để học lắng nghe . Lắng nghe không phải là bản năng mà là nghệ thuật kỹ năng cần phải rèn luyện lâu dài. Lắng nghe chính là hùng biện nhất song lại ít người biết đuợc điều đó. Trong giao tiếp với nhau chúng ta thường tranh nhau thể hiện mà thật ít người tranh nhau để lắng nghe. Để có một kỹ năng lắng nghe tốt bạn cần tuân thủ các bước sau đây của chu trình lắng nghe Tập trung Yếu tố đầu tiên để lắng nghe hiệu quả đối tác giao tiếp là tập trung. Tập trung có nghĩa là trong một thời điểm chỉ làm một việc. Nhiều người giao tiếp không thành công vì trong khi lắng nghe người khác truyền tải thông điệp thì để các công việc khác xen vào. Kết quả là thông điệp được truyền tải từ người nói đến người nghe không có chung một cách hiểu như nhau. Tập trung lắng nghe cũng là biểu hiện tôn trọng người nói giúp người nói có thêm sự tin tưởng để giao tiếp một cách cởi mở hơn. Tham dự Người nói phải có người nghe người gửi phải có người nhận. Tham dự trong lắng nghe được biểu hiện bằng sự chú ý của đôi mắt những cái gật đầu của người nghe. Về ngôn từ là những từ điệm như dạ vâng ạ thế ạ thật không . Hiểu Nhiều cuộc giao tiếp diễn ra trong bối cảnh ông nói gà bà nói vịt vì không hiểu được thông điệp của giao tiếp. Để hiểu được thông điệp của người gửi yêu cầu người nghe phải xác định lại thông điệp bằng cách trình bày lại nội dung của người nói theo cách hiểu của mình hoặc bằng cách đặt câu hỏi để xác nhận như Tôi hiểu như thế này có đúng không Hoặc ý anh là thế này. Ghi nhớ Cái gì cũng chép cũng ghi không biết thì hỏi tự ti làm gì là nguyên tắc cơ bản của giao tiếp. Để ghi nhớ thông điệp của quá trình giao tiếp bạn không thể nhớ hết tất cả những gì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    29    2