TAILIEUCHUNG - Chuyên Đề Đường tròn (Phần 1)

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề đường tròn (phần 1)', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chuyên Đề Đường tròn Phần 1 A- Mục tiêu -Học sinh cần nắm vững các kiến thức cơ bản về đường tròn. -Vận dụng một cách thành thục các đn tính chất để giải các dạng bài tập đó. -Rèn kỹ năng và tư duy hình tạo và linh hoạt trong giải toán hình học. B- NÔI DUNG I Những kiến thức cơ bản 1 Sự xác định và các tính chất cơ bản của đường tròn - Tập hợp các điểm cách đều điểm O cho trước một khoảng không đổi R gọi là đường tròn tâm O bán kính R kí hiệu là O R . - Một đường tròn hoàn toàn xác định bởi một bởi một điều kiện của nó . Nếu AB là đoạn cho trước thì đường tròn đường kính AB là tập hợp những điể m M sao cho góc AMB 900 . Khi đó tâm O sẽ là trung điểm của AB còn bán AB kính thì băng R . - Qua 3 điểm A B C không thẳng hàng luôn vẽ được 1 đường tròn và chỉ một mà thôi . Đường tròn đó được gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . - Trong một đường tròn đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điêm dây đó . Ngược lại đường kính đi qua trung điêm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây đó . - Trong đường tròn hai dây cung bằng nhau khi và chỉ khi chúng cách đều tâm - Trong một đường tròn hai dây cung không bằng nhau dây lớn hơn khi và chỉ khi dây đó gần tâm hơn . 2 Tiếp tuyến của đường tròn - Định nghĩa Đường thẳng được gọi là tiếp tuyến của đường tròn nếu nó có một điêm chung với đường tròn Điêm đó được gọi là tiếp điêm - Tính chất Tiếp tuyến của đường tròn vuông góc với bán kính tại tiếp điêm Ngược lại đường thẳng vuông góc với bán kính tại giao điêm của bán kính với đường tròn được gọi là tiếp tuyến - Hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điêm thì điêm đó cách đến hai tiếp điêm tia kẻ từ điêm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến tia kẻ từ tâm đi qua điêm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điêm - Đường tròn tiếp xúc với 3 cạnh của một tam giác gọi là đường tròn nội tiếp của tam giác đó . Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao của 3 đường phân giác của tam giác Đường

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.