TAILIEUCHUNG - Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : ĐỌC,VIẾT,SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN định tổ chức: tra bài cũ: + Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập . mới: động1:Giới thiệu bài: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHMục tiêu: HS nắm được tên bài học. Cách tiến hành: + Trong giờ học này, các | ĐỌC VIẾT SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ A. MụC TIÊU. Giúp học sinh Giúp học sinh ôn tập củng cố cách đọc viết so sánh các số có ba chữ số. B. Đồ DÙNG DạY HọC. Bảng phụ ghi sẵn bài tập 2. C. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. ỏn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập . 3. Bài mới động1 Giới thiệu bài Mục tiêu HS nắm được tên bài học. Nghe giới thiệu. Cách tiến hành Trong giờ học này các em sẽ được ôn tập về đọc viết và so sánh các số có ba chữ số động2 Ôn tập về đọc viết số Viết theo mẫu Mục tiêu HS đọc viết số có 3 chữ Học sinh cả lớp làm vào vở. số một cách thành thạo hơn. Cách tiến hành 1học sinh nêu yêu cầu của bài tập 1. Yêu cầu học sinh tự làm bài. Cho 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. Học sinh làm vào vở 2 học sinh Nhận xét chữa bài c. Hoạt động 3 Ôn tập về thứ tự số Mục tiêu Ôn tập về thứ tự các số có ba chữ số. Cách tiến hành 1 học sinh nêu yêu cầu của bài tập 2. Yêu cầu học sinh cả lớp suy nghĩ và tự làm bài. Nhận xét chữa bài. Tại sao lại điền 312 vào sau 311. Tại sao lại điền 398 vào sau 399 d. Hoạt động 4 Ôn luyên về so lên bảng làm. Vì số đầu tiên là số 310 số thứ hai là 311 311 là số liền sau của 310 312 là số liền sau của 311. Đây là dãy số tự nhiên liên tiếp xếp theo thứ tự giảm dần. Mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó trừ đi 1. 1 học sinh.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.