TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: NÔNG NGHIỆP

I. Mục đích, yêu cầu : Học xong bài này, HS : - Biết ngành trồng trọt có vai trò chính trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đang ngày càng phát triển. - Biết nước ta trồng nhiều loại cây, trong đó có lúa gạo được trồng nhiều nhất. - Nhận biết trên bản đồ vùng phân bố của một số loại cây trồng, vật nuôi chính ở nước ta. dùng dạy học : -Tranh ảnh các vùng trồng lúa, cây ăn quả, phấn màu. III. Hoạt động dạy học chủ yếu TThờ Nội dung các hoạt động. | NÔNG NGHIỆP I. Mục đích yêu cầu Học xong bài này HS - Biết ngành trồng trọt có vai trò chính trong sản xuất nông nghiệp chăn nuôi đang ngày càng phát triển. - Biết nước ta trồng nhiều loại cây trong đó có lúa gạo được trồng nhiều nhất. - Nhận biết trên bản đồ vùng phân bố của một số loại cây trồng vật nuôi chính ở nước ta. II. Đồ dùng dạy học -Tranh ảnh các vùng trồng lúa cây ăn quả phấn màu. III. Hoạt động dạy học chủ yếu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g 4 34 A. Kiểm tra bài cũ HS trả lời câu hỏi 1 2 SGK. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 2. Giảng bài Hoạt độngl Ngành trồng trọt. - Hãy cho biết ngành trồng trọt có vai trò ntn trong sản xuất nông nghiệp Kết luận trồng trọt là ngành sản Phương pháp kiểm tra và đánh giá . - 2 HS trả lời - GV nhận xét cho điểm - GV giới thiệu mục tiêu và ghi bảng tên bài . Phương pháp thảo luận nhóm quan sát. - HS quan sát lược đồ nông nghiệp Việt Nam kết hợp vốn hiểu biết và đọc Phấ n màu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g xuất chính trong nông nghiệp ở nước ta trồng trọt phát triển mạnh hơn chăn nuôi. . Kết luận Nước ta trồng nhiều loại cây trong đó cây lương thực được trồng nhiều nhất các cây công nghiệp và cây ăn quả trồng ngày càng nhiều. Vì sao nước ta trồng nhiều cây xứ nóng vì nước ta có khí hậu nhiệt đới Trong các cây trồng cây nào được trồng nhiều nhất lúa gạo SGK để trả lời câu hỏi của mục 1 2 SGK - HS trình bày kết quả chỉ bản đồ về vùng phân bố của một số cây trồng chủ yếu ở nước ta. - Các nhóm khác bổ sung GV chốt lại và ghi bảng ND 1. - GV cho HS xem tranh ảnh về các vùng trồng lúa cây công nghiệp cây ăn quả của nước ta và xác

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.