TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: LÂM NGIỆP VÀ THỦY SẢN

tiêu: Học xong bài này, HS : - Biết dựa vào sơ đồ, biểu đồ để tìm hiểu về các ngành lâm ngiệp, thủy sản của nước ta. - Biết được các hoạt động chính trong lâm ngiệp ,thủy sản. - Nêu được tình hình phát triển và phân bố của lâm nghiệp, thủy sản. - Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và trồng rừng, không đồng tình với những hành vi phá hoại cây xanh,phá hoại rừng và nguồn lợi thủy sản. dùng dạy học: - Phấn màu - Tranh ảnh về trồng và bảo. | LÂM NGIỆP VÀ THỦY SẢN I. Mục tiêu Học xong bài này HS - Biết dựa vào sơ đồ biểu đồ để tìm hiểu về các ngành lâm ngiệp thủy sản của nước ta. - Biết được các hoạt động chính trong lâm ngiệp thủy sản. - Nêu được tình hình phát triển và phân bố của lâm nghiệp thủy sản. - Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và trồng rừng không đồng tình với những hành vi phá hoại cây xanh phá hoại rừng và nguồn lợi thủy sản. II. Đồ dùng dạy học - Phấn màu - Tranh ảnh về trồng và bảo vệ rừng khai thác và nuôi trồng thủy sản. III. Hoạt động dạy học chủ yếu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D 4 34 A. Kiểm tra bài cũ -Kể tên 1 số loại cây trồng ở nước ta - Vì sao nước ta có thể trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới _ Những điều kiện nào giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 2. Nội dung hoạt động Hoạt động 1 Lâm nghiệp. - Ngành lâm nghiệp có những hoạt Phương pháp kiểm tra và đánh giá . - 3 HS trả lời - GV nhận xét cho điểm - GV nêu mục tiêu bài học ghi tên bài lên bảng . Phương pháp nêu vấn đề quan sát. phấ n mà u Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D động gì - Kể tên các việc của trồng rừng và bảo vệ rừng - Việc khai thác gỗ và các lâm sản khác phải chú ý điều gì GV kết luận Lâm nghiệp có hai hoạt động chínhlà trồng và bảo vệ rừng khai thác gỗ và các lâm sản khác. - Bảng số liệu thống kê về điều gì Dựa vào bảng có thể nhận xét về sự thay đổi diện tích của rừng nước ta - Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi đó - HS quan sát sơ đồ hình 1SGK trang 79 - Suy nghĩ và nối tiếp nhau trả lời câu hỏi. - GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày. - HS đọc bảng số liệu SGK. - Thảo luận nhóm hai - GV giải thích Tổng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.