TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: KHÍ HẬU

tiêu: Học xong bài này, HS : - Trình bày được đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. - Chỉ được trên bản đồ (lược đồ) ranh giới giữa 2 miền khí hậu Bắc và Nam. - Biết sự khác nhau giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam. - Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. dùng dạy học: -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. -Bản đồ Khí hậuViệt Nam. - Quả địa cầu. hoạt động dạy. | KHÍ HẬU I. Mục tiêu Học xong bài này HS - Trình bày được đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. - Chỉ được trên bản đồ lược đồ ranh giới giữa 2 miền khí hậu Bắc và Nam. - Biết sự khác nhau giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam. - Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. II. Đồ dùng dạy học -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. -Bản đồ Khí hậuViệt Nam. - Quả địa cầu. III. Các hoạt động dạy học TG Nội dung hoạt động dạy học tương ứng Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng Đồ dùng 4 cũ Phương pháp kiểm tra - Trình bày đặc điểm chính đánh giá của địa hình nước ta - 3 hs lên bảng. - Nêu tên chỉ 1 số dãy núi - GV và HS nhận xét cho Bản và đồng bằng trên bản đồ điểm đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam - Kể tên 1 số khoáng sản và sự phân bố của chúng 34 mới Giới thiệu bài - GV nêu mục tiêu và ghi Phấn Hoạt động 1 Nước ta có tên bài lên bảng . màu khí hậu nhiệt đới gió mùa Phương pháp thảo luận Chỉ vị trí của Việt Nam quan sát. trên quả Địa cầu và cho biết - HS đọc mục 1 và quan nước ta nằm ở đới khí hậu sát hình 1 trong SGK .Chỉ nào ở đới khí hậu đó nước vị trí Việt Nam trên quả Quả ta có khí hậu nóng hay địa cầu rồi thảo luận địa lạnh Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta nhóm trả lời câu hỏi. - HS nối tiếp nhau trình bày kết quả và lên bảng chỉ trên bản đồ khí hậu cầu Nêu thời gian thổi và hướng gió tháng 1 và Bản hướng gió tháng 7. đồ khí GV kết luận Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nói chung là nóng có nhiều mưa và gió mưa thay đổi theo mùa. Hoạt động 2 Khí hậu giữa các miền có sự khác nhau. Dựa vào bảng số liệu hãy nhận xét sự chênh lệch nhiệt - GV giúp HS hoàn thiện nội dung bài sau đó chốt lại. Phương pháp thảo luận nhóm quan sát . - 1 2 HS lên bảng chỉ dãy Bạch Mã GV giới thiệu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.