TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: ĐẤT VÀ RỪNG

tiêu: Học xong bài này, HS : - Chỉ trên bản đồ ( lược đồ ) vùng phân bố của đất phe- ra – lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. - Nêu được một số đặc điểm của những loại đất và rừng nêu ở trên. - Biết vai trò của đất, rừng đối với đời sống của nhân dân ta. - ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất , rừng một cách hợp lí. dùng dạy học: - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt. | ĐẤT VÀ RỪNG I. Mục tiêu Học xong bài này HS - Chỉ trên bản đồ lược đồ vùng phân bố của đất phe- ra - lít đất phù sa rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. - Nêu được một số đặc điểm của những loại đất và rừng nêu ở trên. - Biết vai trò của đất rừng đối với đời sống của nhân dân ta. - ý thức được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất rừng một cách hợp lí. II. Đồ dùng dạy học - Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam . - Tranh ảnh về thực vật và động vật của rừng Việt Nam nếu có phấn màu. III. Hoạt động dạy học chủ yếu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g 4 34 A. Kiểm tra bài cũ - Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển nước ta - Biểncó vai trò thế nào đối với sản xuất đời sống - Kể và chỉ trên bản đồ vị trí một số bãi tắm du lịch biển nổi tiếng của nước ta B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 2. Giảng bài Hoạt động 1 Các loại đất chính ở Phương pháp kiểm tra và đánh giá . - 3 HS trả lời - GV nhận xét cho điểm - GV nêu mục tiêu bài học ghi tên bài lên bảng . Phương pháp thảo luận nhóm quan sát. - GV yêu cầu HS đọc Phấ n màu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g nước ta SGK và hoàn thành bảng bên. - Đại diện một số HS trình bày kết quả làm việc ở lớp. - Một số HS kể và chỉ trên bản đồ vùng phân bố 2 loại đất chính trên bản đồ. - GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày. Tên loại đất Vùng phân bố Một số đặc điểm Phe - ra - lít . . Phù sa . . GV Đất là nguồn tài nguyên quý .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.