TAILIEUCHUNG - Khắc phục file bị virus ẩn trong...

1. Phân tích hiện tượng - Hiện nay Virus làm ẩn dữ liệu trên USB đang phát tán rất nhanh trong cộng đồng mạng và lại có rất nhiều biến thể với hậu quả chung gây ra thường là: làm ẩn toàn bộ dữ liệu trên USB mà bạn không cách nào có thể hiển thị lại được, khi Copy dữ liệu mới vào USB vẫn được nhưng chắc chắc sẽ bốc hơi luôn sau khi quá trình sao chép hoàn tất | Khắc phục file bị virus ẩn trong. 1. Phân tích hiện tượng - Hiện nay Virus làm ẩn dữ liệu trên USB đang phát tán rất nhanh trong cộng đồng mạng và lại có rất nhiều biến thể với hậu quả chung gây ra thường là làm ẩn toàn bộ dữ liệu trên USB mà bạn không cách nào có thể hiển thị lại được khi Copy dữ liệu mới vào USB vẫn được nhưng chắc chắc sẽ bốc hơi luôn sau khi quá trình sao chép hoàn tất. - Bạn sử dụng một chương trình Antivirus cực mạnh quét qua USB này thì thấy có tiêu diệt được virus nhưng dữ liệu cũng không hiện lại được lúc này nhiều người cho rằng nên sử dụng phương pháp an toàn là Format lại USB để triệt để tiêu diệt virus nhưng quên rằng khi dùng phương pháp này đồng nghĩa với việc dữ liệu quí giá của mình cũng sẽ vĩnh viễn ra đi không ngày trở lại. - Trước tiên nếu gặp phải trường hợp này bạn nên cập nhật một trình Antivirus mới nhất quét qua toàn diện USB để diệt tất cả các Virus tìm thấy lúc này dữ liệu vẫn chưa hiện ra cho dù bạn có dùng tính năng Show hidden files and folders trong Windows Explorer. - Trước khi hướng dẫn phương pháp khắc phục chúng ta tôi hãy cùng phân tích một chút về các thuộc tính của file và thư mục trên Windows để chúng ta cùng hiểu hơn cơ chế hoạt động của chủng loại virus này. Thông thường Windows thường quản lý các loại dữ liệu gồm File và Folder với 3 thuộc cơ bản tính đáng quan tâm là Hidden thuộc tính ẩn Read-Only thuộc tính chỉ đọc System thuộc tính hệ thống không hiển thị khi duyệt file như các file thông thường Đối với hai thuộc tính đầu tiên bạn có thể xem thay đổi nó bằng cách Click chuột phải chọn Properties của file hoặc thư mục . Nhưng thuộc tính thứ 3 thì bình thường sẽ không thể thay đổi được để thay đổi được bạn phải sử dụng Command Line cửa sổ dòng lệnh DOS hoặc một phần mềm khác tương tự. Chính thuộc tính thứ 3 này là thuộc tính mà virus thêm vào tất cả các tài liệu trên USB của bạn để nó không hiện ra. - Bạn có thể tham khảo một trong các cách sau để hiện ra các dữ liệu đang bị virus khoá ẩn. 2. Một số cách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.