TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp "

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) là sự phối hợp hài hòa các yếu tố môi trường và xã hội trong các quyết định và hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo doanh nghiệp quản lý hiệu quả những lợi ích khác nhau của các cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Từ thập niên 1980, CSR đã trở thành một chiến lược quan trọng của doanh nghiệp. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận thức rằng họ không thể chỉ đạt duy nhất mục đích tối đa hóa lợi. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 26 2010 232-238 Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp TS. Nguyễn Ngọc Thắng Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 01 tháng 4 năm 2010 Tóm tắt. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Corporate Social Responsibility - CSR là sự phối hợp hài hòa các yếu tố môi trường và xã hội trong các quyết định và hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo doanh nghiệp quản lý hiệu quả những lợi ích khác nhau của các cá nhân doanh nghiệp và xã hội. Từ thập niên 1980 CSR đã trở thành một chiến lược quan trọng của doanh nghiệp. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận thức rằng họ không thể chỉ đạt duy nhất mục đích tối đa hóa lợi nhuận mà còn phải thực hiện các trách nhiệm đối với xã hội. Bài nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ hơn các nhân tố chính của CSR xu thế của CSR và hướng dẫn việc lồng ghép các hoạt động quản trị nhân sự Human Resource Management - HRM với CSR. 1. Giới thiệu Thực hiện thành công chiến lược trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội là tiền đề quan trọng cho thành công của một doanh nghiệp bởi việc thực hiện CSR mang lại những lợi ích rất lớn như tăng doanh số và năng suất lao động giảm tỷ lệ nhân viên thôi việc thu hút được đội ngũ lao động tay nghề cao hay có cơ hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên chiến lược CSR còn tương đối mới ở Việt Nam nên các hoạt động quản trị doanh nghiệp chưa thật sự gắn kết được với CSR. Vì vậy việc thực hiện CSR cho đến nay vẫn còn hạn chế. Để tìm giải pháp cho thực tế này tác giả đã thực hiện nghiên cứu về xu thế của CSR và hướng dẫn việc lồng ghép các hoạt động HRM với CSR. Các doanh nghiệp có thể áp dụng thực hiện theo các bước hướng dẫn này nhằm tạo ra lợi ích bền vững cho nhân viên doanh nghiệp và xã hội. ĐT 84-946611417 E-mail thangnn@vnu. edu. vn 2. Một số khái niệm . Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về CSR. Mỗi tổ chức công ty chính phủ nhìn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.