TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CÔNG NGHIỆP (tiết 2)

I. Mục đích, yêu cầu : Học xong bài này, HS : - Nêu được vai trò của công nghiệp và thủ công nghiệp. - Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. - Kể được tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp. - Xác định trên bản đồ một số địa phương có các mặt hàng thủ công nổi tiếng. dùng dạy học : - Tranh ảnh về một số ngành công nghiệp, thủ công nghiệp và sản phẩm của chúng. - Bản đồ Hành chính Việt Nam ,phấn màu. III. Hoạt. | CÔNG NGHIỆP tiết 2 I. Mục đích yêu cầu Học xong bài này HS - Nêu được vai trò của công nghiệp và thủ công nghiệp. - Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp. - Kể được tên sản phẩm của một số ngành công nghiệp. - Xác định trên bản đồ một số địa phương có các mặt hàng thủ công nổi tiếng. II. Đồ dùng dạy học - Tranh ảnh về một số ngành công nghiệp thủ công nghiệp và sản phẩm của chúng. - Bản đồ Hành chính Việt Nam phấn màu. III. Hoạt động dạy học chủ yếu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g 4 34 A. Kiểm tra bài cũ -Ngành lâm nghiệp có những hoạt động gì Phân bố chủ yếu ở đâu - Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thủy sản - Ngành thủy sản phân bố ở đâu Kể tên 1 số tỉnh có ngành thủy sản phát triển B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 2. Nội dung hoạt động Hoạt động1 Các ngành công Phương pháp kiểm tra và đánh giá . - 3 HS trả lời - GV nhận xét cho điểm - GV giới thiệu mục tiêu và ghi bảng tên bài . Phương pháp thảo luận nhóm quan sát. - HS đọc sách quan sát phấ n màu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g nghiệp. - Kể tên các ngành công nghiệp của nước ta - Kể tên sản phẩm của 1 số ngành công nghiệp Và sản phẩm xuất khẩu - Các hình ảnh thể hiện ngành công nghiệp nào Trò chơi đối đáp Chia 4 nhóm Phổ biến luật chơi Các nhóm chơi. Công bố điểm. - Ngành công nghiệp có vai trò như bảng thảo luận trả lời câu hỏi. - HS trình bày kết quả. - Các nhóm khác bổ sung tìm các sản phẩm và ngành công nghiệp ngoài SGK . - HS quan sát hình 1- SGK và 1 số tranh ảnh HS sưu tầm để trơi trò đối đáp về sản phẩm của các ngành công nghiệp. GV chốt lại và ghi bảng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.