TAILIEUCHUNG - Báo cáo " M&A và tác động của yếu tố văn hóa "

Hoạt động M&A đã bắt đầu trên thế giới từ rất lâu nhưng tỷ lệ thất bại các thương vụ M&A cũng không nhỏ. Là một thị trường mới nổi, hoạt động M&A ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2000 và trở nên sôi động trong một vài năm trở lại đây. Tỷ lệ thất bại các thương vụ M&A ở Việt Nam cũng tương đối cao. Một trong những nguyên nhân đáng kể của sự thất bại đó là sự thiếu hòa hợp về văn hóa của hai công ty khác nhau. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 26 2010 256-261 M A và tác động của yếu tố văn hóa ThS. Trịnh Thị Phan Lan1 ThS. Nguyễn Thùy Linh2 1Khoa Tài chính - Ngân hàng 2Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 25 tháng 9 năm 2010 Tóm tắt. Hoạt động M A đã bắt đầu trên thế giới từ rất lâu nhưng tỷ lệ thất bại các thương vụ M A cũng không nhỏ. Là một thị trường mới nổi hoạt động M A ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2000 và trở nên sôi động trong một vài năm trở lại đây. Tỷ lệ thất bại các thương vụ M A ở Việt Nam cũng tương đối cao. Một trong những nguyên nhân đáng kể của sự thất bại đó là sự thiếu hòa hợp về văn hóa của hai công ty khác nhau khi thực hiện M A. 1. Giới thiệu Hoạt động M A trên thế giới bắt đầu từ những năm 1897 và đã trải qua 6 giai đoạn lịch sử đáng nhớ. Trong suốt khoảng thời gian đó đã có khoảng thương vụ M A được giao dịch trên toàn cầu. Chỉ riêng trong năm 2010 thế giới đã ghi nhận hơn giao dịch với giá trị lên tới 874 tỷ. Tuy nhiên tỷ lệ thất bại của các thương vụ M A khá cao từ 5075 Kumer 2010 . Theo bà Yvonne Cox -giám đốc điều hành Đông Nam Á của hãng Tower Watson nguyên nhân thường thấy trong các vụ M A thất bại là yếu tố văn hóa bởi vì M A không gì khác mà chính là sự hòa hợp của tổ chức và các cá nhân trong tổ chức đó. Mỗi nhóm người hay tổ chức đều có đặc thù văn hóa riêng. Bài viết chia làm bốn phần nhỏ. Phần thứ nhất tìm hiểu các khái niệm về văn hóa. Phần thứ hai giải thích việc hòa hợp văn hóa trong hoạt động M A cũng như vai trò của hòa hợp văn hóa trong sự thành công của một thương vụ M A. Phần thứ ba có đưa ra quan điểm về văn hóa trong hoạt động M A và quy Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-37547506 302 E-mail lanttp@vnu. edu. vn 256 trình hòa nhập văn hóa của công ty Mercer -một công ty tư vấn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực tư vấn nguồn nhân lực. Phần thứ tư là ví dụ tiêu biểu về một thương vụ M A thành công ở Việt Nam có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.