TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU PHI (tiết 1)

TIÊU: Học xong bài này, HS : - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí, giới hạn của châu Phi. - Nêu được một số đặc điểm về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên của châu Phi. - Thấy được mối quan hệ giữa vị trí địa lí với khí hậu, giữa khí hậu với thực vật, động vật của châu Phi DÙNG DẠY HỌC: Bản đồ tự nhiên châu Phi; quả địa cầu, phấn màu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :. | CHAU PHI I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí giới hạn của châu Phi. - Nêu được một số đặc điểm về vị trí địa lí đặc điểm tự nhiên của châu Phi. - Thấy được mối quan hệ giữa vị trí địa lí với khí hậu giữa khí hậu với thực vật động vật của châu Phi II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bản đồ tự nhiên châu Phi quả địa cầu phấn màu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Th ời gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D Th ời gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D 2 37 A. Kiểm tra bài cũ Tiết trước cô trò mình đã cùng nhau ôn tập về vị trí giới hạn đặc điểm tự nhiên đặc điểm kinh tế của châu Á và châu Âu. Vậy cô không kiểm tra bài cũ. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài Phương pháp thuyết trình - GV nêu yêu cầu của bài học. - Gv ghi tên bài lên bảng ph ấn mà u Th ời gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D dẫn tìm hiểu bài Hoạt động 1 Vị trí địa lý và giới hạn của châu Phi - Châu Phi nằm ở phía Nam của châu Âu cách châu á bởi kênh đào Xuy-ê và Biển Đỏ có đại dương và biển bao xích đạo cắt ngang giữa châu lục. Vị trí châu Phi có những đặc điểm gì Châu Phi có những biển và đại dương nào bao quanh bằng phấn màu. Phương pháp luyện tập thực hành thảo luận nhóm. - GV treo bản đồ tự nhiên châu Phi lên bảng và chỉ giới hạn của châu Phi. trên bản đồ và quả địa cầu - 2 HS xác định trên bản đồ. - HS thảo luận nhóm qu ả địa .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.