TAILIEUCHUNG - Một thoáng Tư Hiền

Lưu truyền rằng xưa kia có con voi rừng chở một vị tướng quân bị thương băng rừng từ Bạch Mã về cửa Tư Dung (Tư Hiền). Kiệt sức, con voi trung hậu gục đầu uống nước đầm Cầu Hai, rồi nằm lại vĩnh viễn. Từ đó, đèo Voi (Phước Tượng) là dãy núi chạy thoai thoải ra cửa biển Tư Hiền. | Một thoáng Tư Hiền Lưu truyền rằng xưa kia có con voi rừng chở một vị tướng quân bị thương băng rừng từ Bạch Mã về cửa Tư Dung Tư Hiền . Kiệt sức con voi trung hậu gục đầu uống nước đầm Cầu Hai rồi nằm lại vĩnh viễn. Từ đó đèo Voi Phước Tượng là dãy núi chạy thoai thoải ra cửa biển Tư Hiền. Nò sáo trên phá Tam Giang nhìn từ cầu Tư Hiền Từ khi cầu Tư Hiền đưa vào sử dụng việc đi lại dễ dàng hơn không còn cảnh đò giang cách trở. Theo quốc lộ 1A từ Đà Nằng ra Huế qua khỏi đèo Phước Tượng rẽ tay phải theo quốc lộ 49B khoảng 10km là qua cầu Tư Hiền và con đường kéo dài đến tận Thuận An. Đoạn đường này dài 45km đi qua những làng biển thuộc hai huyện Phú Lộc Phú Vang của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cửa Tư Hiền nằm giữa xã Vinh Hiền và Lộc Bình nơi thông phá Tam Giang với biển Đông. Các bô lão vùng này kể rằng cửa biển này trước đây gọi là cửa Tử Dung. Sau này công chúa Huyền Trân con vua Trần Nhân Tông em vua Trần Anh Tông trước khi xuất giá sang Chiêm Thành ghé lên đây bái vọng tổ tiên. Từ đó cửa có tên Tư Dung. Tư Dung do lòng thương nhớ dung nhan của Huyền Trân công chúa mà thành. Theo sách xưa thì cửa biển này xưa thuộc về đất nước Chiêm Thành đời Lý gọi là Ô Long. Đến đời Trần vua Nhân Tông 1306 gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân đưa công chúa tới đây nên đổi tên thành Tư Dung tư là nghĩ đến tưởng nhớ đến dung là nét mặt dung nhan ý nghĩa cũng gần như chữ tư dung là vẻ mặt là dáng dấp của người đàn bà đẹp . Dùng hai chữ Tư Dung để đặt tên cho cửa biển này ý hẳn người Việt lúc bấy giờ một đàng muốn ghi lại cuộc hôn nhân giữa vua Chiêm và công chúa Việt nhưng đàng khác cũng nhằm tưởng nhớ công ơn khách má hồng đã biết hy sinh hạnh phúc cá nhân riêng tư cho việc mở mang bờ cõi. Xã Hiền An nằm cuối hệ thống đầm phá nước lợ Thừa Thiên Huế bao gồm phá Tam Giang đầm Sam đầm Chuồn đầm Thuỷ Tú đầm Đá Bạc đầm Cầu Hai. nối liền một mạch từ tỉnh Quảng Trị vào Thừa Thiên Huế. Các loài tôm rằn cá mú cá hồng. ở đây thích ăn rong tảo phù du mọc trong trầm tích đá vôi trôi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.