TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC

I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS : - Nêu được những đặc điểm tiêu biểu về vị trí địa lí , tự nhiên, dân cư, kinh tế của châu Đại Dương và châu Nam Cực. - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí , giới hạn của châuĐại Dương và châu Nam Cực. DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu ,tranh ảnh SGK. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TThờ Nội dung các hoạt động dạy học i gia n Phương pháp, hình. | CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Nêu được những đặc điểm tiêu biểu về vị trí địa lí tự nhiên dân cư kinh tế của châu Đại Dương và châu Nam Cực. - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí giới hạn của châuĐại Dương và châu Nam Cực. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phấn màu tranh ảnh SGK. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g 4 A. Kiểm tra bài cũ Phương pháp kiểm tra và - Nêu đặc điểm của dân cư châu Mĩ đánh giá . - 3 HS trả lời - Nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so - GV nhận xét cho điểm với nam Mĩ và Trung Mĩ - Em biết gì về đất nước Hoa Kì B. Bài mới. - GV giới thiệu mục tiêu 1. Giới thiệu bài và ghi bảng tên bài . 2. Giảng bài Phương pháp thảo luận 34 a. Châu Đại Dương nhóm quan sát trực quan. Hoạt động1 Vị trí địa lí giới - Học sinh dựa vào lược Bản hạn. đồ kênh chữ trong đồ Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g - Châu Đại Dương gồm những phần đất nào - Nêu và chỉ vị trí của lục địa Ô-xtrây- li a - Nêu và chí vị trí tên các đảo của châu Đại Dương GV kết luận Châu Đại Dương gồm lục địa Ô- xtrây- li- a các đảo và quần đảo ở trung tâm và Tây Nam Thái Bình Dương. SGK - Thảo luận nhóm nêu và chỉ vị trí lục địa Ô- xtrây-li a và các đảo. - HS nối tiếp nhau trình bày và chỉ vị trí trên quả địa cầu. - GV Đường chí tuyến Nam đi qua lục địa Ô-xtrây- li a còn các đảo và quần đảo chủ yếu nằm trong vùng các vĩ độ thấp GV chốt lại và ghi bảng Thế .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.