TAILIEUCHUNG - Thuốc trừ sâu cho cây xoài

Có một số loại sâu bệnh sống chủ yếu trong đất thì có thể rải hoặc tưới thuốc xuống đất nhưng với cây xoài thì phần lớn sâu bệnh đều sinh sống và phá hại trên cây như lá, hoa, đọt và trái, vì vậy để phòng trừ những loại sâu bệnh này thì nhất thiết phải phun thuốc lên cây, không có cách nào khác. Nếu cây cao quá bạn có thể nối dây phun dài ra rồi buộc vào một cây sào đưa lên phun, có thể tới 5-6mét được, ở nhiều nơi bà con đã làm cách. | mi Ấ À A A. 1 A. A Thuôc trừ sâu cho cây xoài Có một số loại sâu bệnh sống chủ yếu trong đất thì có thể rải hoặc tưới thuốc xuống đất nhưng với cây xoài thì phần lớn sâu bệnh đều sinh sống và phá hại trên cây như lá hoa đọt và trái vì vậy để phòng trừ những loại sâu bệnh này thì nhất thiết phải phun thuốc lên cây không có cách nào khác. Nếu cây cao quá bạn có thể nối dây phun dài ra rồi buộc vào một cây sào đưa lên phun có thể tới 5-6mét được ở nhiều nơi bà con đã làm cách này. Trồng với mật độ 5-6m là hơi dày bình thường với xoài là 8-9m vì cây xoài ra hoa ở đầu cành giáp nhau thiếu ánh sáng quá xoài sẽ ít ra hoa. Tuy vậy với cây xoài 7 năm và khoảng cách 5-6m bạn có thể cưa bớt đầu cành cho cây gọn lại hạn chế giao tán cây cũng ra hoa được và sản lượng cũng vẫn cao nếu bạn chăm sóc tốt. Nếu cây cao quá bạn đốn bớt cành ngọn để cây thấp xuống dễ phun thuốc. Về cách chăm bón để cây cho năng suất cao xin nêu vài ý chính 1. Về phân bón mỗi năm bón cho cây khoảng 2 kg phân hỗn hợp NPK 16-16-8 chia 2 lần bón vào sau thu hoạch và trước ra hoa 1-2 tháng. 2. Để hạn chế rụng hoa trái non bạn có thể phun chất điều hòa sinh trưởng như Atonik Dekamon Progib . hai lần khi chùm hoa mới nhú và khi mới đậu quả non. đủ nước mùa khô và không để nước đọng gốc mùa mưa. 4. Chú ý phòng trừ sâu bệnh cho tốt thuốc trừ bệnh có thể sử dụng cho cây xoài là Carbenzim Bendazol Mexyl. thuốc trừ sâu là Dragon Secsaigon Sherpa. thuốc trừ rầy bông xoài là Butyl

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.