TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CHÂU Á ( tiết 2 )

I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS: - Nêu được đặc điểm về dân cư, tên một số hoạt động kinh tế của người dân châu Á và ý nghĩa( ích lợi) của những hoạt động này. - Dựa vào lược đồ ( bản đồ), nhận biết được sự phân bố một số hoạt động sản xuất của người dân châu Á - Biết được khu vực Đông Nam Á có khí hậu gió mùa nóng ẩm, trồng nhiều lúa gạo, cây công nghiệp và khai thác khoáng sản. DÙNG DẠY VÀ HỌC : Bản đồ tự nhiên. | CHÂU Á tiết 2 I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Nêu được đặc điểm về dân cư tên một số hoạt động kinh tế của người dân châu Á và ý nghĩa ích lợi của những hoạt động này. - Dựa vào lược đồ bản đồ nhận biết được sự phân bố một số hoạt động sản xuất của người dân châu Á - Biết được khu vực Đông Nam Á có khí hậu gió mùa nóng ẩm trồng nhiều lúa gạo cây công nghiệp và khai thác khoáng sản. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC Bản đồ tự nhiên châu Á. Bản đồ các nước châu Á. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1 TG Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động 4 34 A. Kiểm tra bài cũ - Chỉ và xác định trên bản đồ vị trí giới hạn của châu á. - Kể tên các vùng đồng bằng lớn dãy núi cao nguyên ở châu Á và cho biết chúng thuộc khu vực nào ở châu Á - Em hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của châu ávà cho biết cảnh đó thuộc khu vực nào B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 2. Giảng bài Hoạt động 1 Dân cư châu Á. Phương pháp kiểm tra đánh giá. - 3 HS trả lời câu hỏi - GV nhận xét cho điểm. - GV nêu miệng và ghi tên bài lên bảng bằng phấn màu. Bản đồ châ u Á Phấ n màu 1 TG Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động - Dựa vào bảng số liệu hãy so sánh số dân châu Á với các châu lục khác - Em hãy so sánh mật độ dân số của châu á với mật độ dân số châu Phi GV nhận xét - Người dân châu Á có màu da như thế nào - Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở đâu các đồng bằng châu thổ màu mỡ . GV kết luận Châu Á có số dân đông nhất thế giới. Phần lớn dân cư châu Á da vàng và sống tập trung Phương pháp quan sát nêu vấn đề. - HS đọc lại bảng số liệu bài 17 thảo luận đưa ra kết luận so sánh dân số và diện tích châu ávới các châu khác. - HS đọc mục 3 để nhận xét màu da của người châu á. - GV kết luậnvà ghi bảng ND mục 1.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.