TAILIEUCHUNG - Kích cầu nhằm huy động vốn từ người dân khi tiết kiệm tài chính tại ACB

LỜI CẢM ƠN Nhân đây, em rất xin chân thành cảm ơn với thầy cô giáo trong khoa Tài chính - Ngân hàng đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình học tập và hoàn thành chuyên đề thực tập chuyên ngành em xin gửi lời cảm ơn sâusắc tới các anh chị trong Ngân hàng đã tận tình tạo điều kiện giúp đỡ hướngdẫn và giải thích cụ thể trong việc thực hiện chuyên đề thực tập Một lần nữa em xin lời cảm ơn đến các thầy cô giáo và bạn bè cùng trường,cùng lớp đã giúp. | LỜI CẢM ƠN Nhân đây em rất xin chân thành cảm ơn với thầy cô giáo trong khoa Tài chính - Ngân hàng đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình học tập và hoàn thành chuyên đề thực tập chuyên ngành em xin gửi lời cảm ơn sâusắc tới các anh chị trong Ngân hàng đã tận tình tạo điều kiện giúp đỡ hướngdẫn và giải thích cụ thể trong việc thực hiện chuyên đề thực tập Một lần nữa em xin lời cảm ơn đến các thầy cô giáo và bạn bè cùng trường cùng lớp đã giúp đỡ em trong quá trình học tập trong 4 năm vừa qua. Tuy nhien do là lưu học sinh còn hạn chế về ngôn ngữ cũng như sự hiểu biết về tiếng việt và do hạn chế về thời gian nghiên cứu và thực tập nên cắc chắn chyên đêd này sẽ có những khiêm khuyết và không tránh khỏi sự sai sót nhất định . Em rất mong ngận được sự quan tâm xem xét và những ý khiến đóng góp quý báu của các thấy cô giáo các anh chị tại Ngân hàng và các bạn Việt Nam. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TGTK Tiền gửi tiết kiệm NH Ngân hàng KH Khách hàng NHTW Ngân hàng trung ương NHTG Ngân hàng trung gian DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1 Cơ cấu của nguồn vốn tại NH ACB Đà Nang - PGD Cầu Vồng qua 2 năm 2007-2008 Bảng 2 Tình hình huy động vốn tại NH ACB Đà Nang - PGD Cầu Vồng qua 2 năm 2007-2008 Bảng 3 Tình hình chung về hoạt động tín dụng tại NH ACB Đà Nang - PGD Cầu Vồng qua 2 năm 2007-2008 Bảng 4 Tình hình huy động tiền gửi dân cư tại NH ACB Đà Nang - PGD Cầu Vồng qua 2 năm 2007-2008 Bảng 5 Biến động tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền huy động tại NH ACB Đà Nang - PGD Cầu Vồng qua 2 năm 2007-2008 Bảng 6 Biến động tiền gửi tiết kiệm theo thời gian gửi tại NH ACB Đà Nang - PGD Cầu Vồng qua 2 năm 2007-2008 Bảng 7 Biến động tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn tại NH ACB Đà Nang - PGD Cầu Vồng qua 2 năm 2007-2008 Bảng 8 Biến động tiền gửi tiết kiệm theo loại hình sản phẩm tại NH ACB Đà Nang - PGD Cầu Vồng qua 2 năm 2007-2008 LỜI MỞ ĐẦU Cũng như nhiều tổ chức kinh doanh khác nguồn vốn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    2    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.