TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Gắn đào tạo với sử dụng, nhà trường với doanh nghiệp"

Bài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự lỏng lẻo và chưa gắn chặt của các mối quan hệ này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng và. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 77-81 Gắn đào tạo với sử dụng nhà trường với doanh nghiệp . _. TS. Trần Anh Tài Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 18 tháng 3 năm 2009 Tóm tắt. Bài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan khách quan của sự lỏng lẻo và chưa gắn chặt của các mối quan hệ này tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng chất lượng và cơ cấu. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân của thực trạng chưa gắn kết giữa nhà đào tạo với nhà sử dụng giữa nhà trường với xã hội không thể chỉ nhìn từ phía nhà trường mà còn thậm chí quan trọng hơn phải nhìn từ phía các nhà sử dụng từ phía xã hội. 1. Thực trạng môi quan hệ nhà trường -doanh nghiệp Những năm gần đây tình trạng sinh viên các trường đại học cao đẳng sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm hoặc làm việc không phù hợp với chuyên môn đào tạo có xu hướng tăng lên. Theo số liệu khảo sát của dự án giáo dục đại học về việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp thì trong khoảng sinh viên ra trường hàng năm chỉ có 30 đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng 45- 62 sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp trong đó chỉ có 30 là làm đúng ngành nghề đào tạo. Trong khi sinh viên tốt nghiệp không có việc làm thì các doanh nghiệp lại thiếu lao động một cách trầm trọng cả về số lượng và chất lượng. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2007 có khoảng doanh nghiệp đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp trong ĐT 84-4-37547506 603 E-mail taita@ 77 đó số lượng các doanh nghiệp mới thành lập năm 2007 khoảng doanh nghiệp năm 2008 sẽ thêm doanh nghiệp nên nhu cầu lao động của các doanh nghiệp là rất lớn. Theo Bộ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.