TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CÁC DÂN TỘC,SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ

tiêu: Học xong bài này, HS : - Dựa vào bảng số liệu, lược đồ để thấy rõ đặc điểm về mật độ dân sốvà đặc điểm của sự phân bố dân cư ở nước ta. - Nêu được một số đặc điểm về các dân tộc ở nước ta. - Có ý thức tôn trọng ,đoàn kết với các dân tộc. II. Đồ dùng dạy và học: - Tranh ảnh về một số dân tộc, làng bản ở đồng bằng, miền núi và đô thị của Việt Nam. - Phấn màu. III. Hoạt động dạy học chủ. | CÁC DÂN TỘC SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ I. Mục tiêu Học xong bài này HS - Dựa vào bảng số liệu lược đồ để thấy rõ đặc điểm về mật độ dân sốvà đặc điểm của sự phân bố dân cư ở nước ta. - Nêu được một số đặc điểm về các dân tộc ở nước ta. - Có ý thức tôn trọng đoàn kết với các dân tộc. II. Đồ dùng dạy và học - Tranh ảnh về một số dân tộc làng bản ở đồng bằng miền núi và đô thị của Việt Nam. - Phấn màu. III. Hoạt động dạy học chủ yếu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Dồ dùn g 5 A. Kiểm tra bài cũ Phương pháp kiểm tra Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Dồ dùn g 33 - Câu hỏi 1 2 trong SGK bài Dân số nước ta B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 2. Giảng bài Hoạt động 1 Các dân tộc. - HS dựa vào biểu đồ tranh ảnh SGK trả lời các câu hỏi sau - Nước ta có bao nhiêu dân tộc - Dân tộc nào có số dân đông nhất Chiếm bao nhiêu phần trong tổng đánh giá. - 1 đến 3 HS trả lời câu hỏi. - GV nhận xét cho điểm. - GV nêu mục tiêu và ghi tên bài lên bảng . Phương pháp thảo luận hỏi đáp. - HS dựa vào tranh ảnh kênh chữ trong SGK trả lời câu hỏi. - HS trình bày kết quả HS Phấ n màu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Dồ dùn g số dân Các dân tộc còn lại chiếm bao nhiêu phần - Dân tộc Kinh sống chủ yếu ở đâu Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu - Kể tên một số dân tộc mà em biết Hoạt động 2 Mật độ dân số - Mật độ dân số là gì GV Để biết mật độ dân số người ta lấy tổng số dân tại một thời điểm của một vùng hay một quốc gia khác bổ xung. - GV giúp HS chuẩn xác kiến thức và chỉ trên bản đồ vùng phân bố của người Kinh vùng phân bố của cácdân tộc ít người có gắn tranh . Phương pháp quan sát hỏi đáp. - HS đọc SGK quan sát bảng mật độ dân số và trả lời câu hỏi.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.