TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

I. MỤC TIÊU : Học xong bài này, HS : - Nhớ tên và xác định được vị trí bốn đại dương trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ thế giới. - Mô tả được một số đặc điểm của các đại dương ( vị trí địa lí , diện tích). - Biết phân tích bảng số liệu và bản đồ ( lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật của các địa dương. DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu ,tranh ảnh SGK. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG. | CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Nhớ tên và xác định được vị trí bốn đại dương trên quả địa cầu hoặc trên bản đồ thế giới. - Mô tả được một số đặc điểm của các đại dương vị trí địa lí diện tích . - Biết phân tích bảng số liệu và bản đồ lược đồ để tìm một số đặc điểm nổi bật của các địa dương. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phấn màu tranh ảnh SGK. - Bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g 4 34 A. Kiểm tra bài cũ - Tìm trên bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu vị trí châu Đại Dương và châu Nam Cực. - Em biết gì về châu Đại Dương - Nêu những đặc điểm nổi bật của châu Nam Cực B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 2. Giảng bài Hoạt động1 Vị trí của các đại dương Phương pháp kiểm tra và đánh giá . - 3 HS trả lời - GV nhận xét cho điểm - GV giới thiệu mục tiêu và ghi bảng tên bài .HS ghi vở Phương pháp thảo luận nhóm quan sát . phấ n màu Thờ i gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đồ dùn g Hoàn thành bảng sau. - Học sinh quan sát trong SGK và thảo luận hoàn thành bảng thống kê. - Đại diện từng cặp lên trình bày kết quả và chỉ vị trí các đại dương. Quả địa cầu Tênđại dương Vị trí Tiếp giáp với châu lục đại dương Thái Bình Dương Ân Độ Dương Đại Tây Dương Bắc Băng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.