TAILIEUCHUNG - Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : GIAO TIẾP VỚI KHÁCH NƯỚC NGOÀI.

I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Cần phải tôn trọng và giúp đỡ khách nước ngoài. Như thế là thể hiện lòng tự tôn dân tộc và giúp những người khách nước ngoài thêm hiểu, thêm yêu quý đất nước, con người Việt Nam. 2. Thái độ: + Học sinh tôn trọng, niềm nở, lịch sự với khách | GIAO TIẾP VỚI KHÁCH NƯỚC NGOÀI. I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức Giúp Học sinh hiểu Cần phải tôn trọng và giúp đỡ khách nước ngoài. Như thế là thể hiện lòng tự tôn dân tộc và giúp những người khách nước ngoài thêm hiểu thêm yêu quý đất nước con người Việt Nam. 2. Thái độ Học sinh tôn trọng niềm nở lịch sự với khách nước ngoài. Đồng tình ủng hộ những hành vi tôn trọng lịch sự với khách nước ngoài. Động viên các bạn rụt rè không dám tiếp xúc với người nước ngoài mạnh dạn hơn phê phán những bạn thiếu tôn trọng với khách nước ngoài. 3. Hành vi Học sinh có hành động giúp đỡ khách nước ngoài như chỉ đường hướng dẫn . Thể hiện sự tôn trọng chào hỏi đón tiếi . khách nước ngoài trong một sô trường hợp cụ thể. Không tò mò chạy theo sau khách nước ngoài. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. Bảng phụ giáy khổ to bút dạ phiếu bài tập. Bộ tranh vẽ ảnh. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. Tiết 1. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 Giới thiệu bài. Nêu tình huống Ngày chủ nhật Lan và Minh cùng ra giúp mẹ bán hàng ở gần khgu di tích lịch sử của làng. Hôm đó có một đoàn khách nước ngoài đến thăm rất đông. Lan thấy Minh bán được rất nhiều hàng cho họ nhung đó là những hàng cũ xấu mà giá lại cao hơn rất nhiều. Muốn biết việc làm của Minh Học sinh lắng nghe. đúng hay sai Đối với khách nước ngoài chúng ta phải làm gì Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bài Giao tiếp với người khách nước ngoài . Họat động 2 Thảo luận nhóm. Mục tiêu HS biết được những việc làm của các bạn trong tranh là đúng hay sai. Họ làm như vậy để làm gì Như vậy HS tự điều chỉnh hành vi của mình. Cách tiến hành Yêu cầu học sinh chia thành các nhóm. Phát cho các nhóm 1 bộ tranh trang 32 35 . Yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi sau 1. Trong tranh có những ai Chia thành các nhóm nhận tranh thảo luận và trả lời câu hỏi. - Trong tranh có khách nước ngoài và các bạn nhỏ Việt Nam. - Các bạn nhỏ Việt Nam .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.