TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Đạo Đức: Bài 8 :HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (tiết 2)

Tham khảo tài liệu 'giáo án lớp 5 môn đạo đức: bài 8 :hợp tác với những người xung quanh (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài 8 HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH tiết 2 I Mục tiêu Học xong bài này HS biết - Cách thức hợp tác với những người xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác. - Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong học tập lao động sinh hoạt hằng ngày của lớp trường. - Nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập làm việc và vui chơi. - Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người. - Có thái độ mong muốn sẵn sàng hợp tác với bạn bè thầy giáo cô giáo và mọi người trong công việc của lớp của trường của gia đình của cộng đồng. - Đồng tình với những người biết hợp tác với những người xung quanh và không đồng tình với những người không biết hợp tác với những người xung quanh . II Đồ dùng dạy học - Phiếu học tập cá nhân cho hoạt động 3 tiết 2. III Hoạt động dạy - học 1. Kiểm tra bài cũ 3 -HS làm lại bài tập 1. -Nêu ghi nhớ của bài 8. -GV nhận xét. 2. Bài mới 37 T G Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 thiệu bài GV ghi đề - HS nhắc lại đề. 1 động 1 Làm bài tập 3 SGK. 0 MT HS biết nhận xét một số hành vi việc làm có liên quan đến việc hợp tác với những người xung quanh. Cách tiến hành -HS thảo luận 4 -GV yêu cầu từng cặp HS ngồi cạnh nhau cùng thảo luận bài tập 3. phút . -GV nêu từng nội dung để HS trình bày -Một số HS trình 1 2 kết quả trước lớp. -GV kết luận . động 2 Xử lí tình huống bài tập 4 SGK MT HS biết xử lí một số tình huống liên quan đến việc hợp tác với những bày HS khác nêu ý kiến bổ sung. người xung quanh. Cách tiến hành -4 nhóm HS làm việc. -GV giao nhiệm vụ cho 4 nhóm HS thảo luận làm BT4. -Cả lớp nhận xét bổ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.