TAILIEUCHUNG - Đốn tỉa cành sau thu hoạch

Ngay sau khi thu hoạch vải xong phải tiến hành cắt tỉa tán cho cây (càng sớm càng tốt). Đối với những cây năm trước đã được đốn tỉa rồi thì việc cắt tỉa tạo tán cho cây đơn giản hơn những cây chưa áp dụng cắt tỉa tạo tán năm trước. Bước 1: Dùng máy cắt hoặc dao phát toàn bộ mặt tán tạo cho tán có hình bán cầu. Bước 2: Tỉa những cành khung mọc thẳng đứng ở giữa tán, cành mọc xiên xẹo, tạo cho tán có khoảng trống hình phễu ở giữa tán, tạo điều. | Đôn tỉa cành sau thu hoạch Ngay sau khi thu hoạch vải xong phải tiến hành cắt tỉa tán cho cây càng sớm càng tốt . Đối với những cây năm trước đã được đốn tỉa rồi thì việc cắt tỉa tạo tán cho cây đơn giản hơn những cây chưa áp dụng cắt tỉa tạo tán năm trước. Bước 1 Dùng máy cắt hoặc dao phát toàn bộ mặt tán tạo cho tán có hình bán cầu. Bước 2 Tỉa những cành khung mọc thẳng đứng ở giữa tán cành mọc xiên xẹo tạo cho tán có khoảng trống hình phễu ở giữa tán tạo điều kiện cho ánh sáng chiếu vào làm giảm ẩm độ trong tán do vậy hạn chế sâu bệnh hại trú ngụ. Bước 3 Tỉa cành làm cỏ tán Đối với những cành ở bề mặt tán khoẻ tỉa để lại 2 cành hình ngạnh trê đối với những cành yếu chỉ để lại 1 cành loại bỏ các lá già và các lá bị bệnh. Đối với các vườn vải đã giao tán hoặc các vườn chưa đốn tỉa các năm trước do chưa nắm được kỹ thuật họăc không có điều kiện chăm sóc. Dùng máy cắt hoặc dao phát cắt sâu vào tán toàn bộ bề mặt mục đích để thu hẹp và hạ thấp tán để các cây không giao nhau và thuận lợi cho việc chăm sóc sau này. Cắt tỉa những cành khung mọc xiên cành mọc thẳng đứng giữa tán loại bỏ các lá già các cành sâu bệnh như bước 2 và bước 3. Sau khi đốn tỉa xong tiến hành bón thúc ngay cho cây. Nếu trời không mưa khô hạn phải tưới nước để cho cây vải nhanh chóng phát được lộc. Sau khi đợt lộc đầu thành thục Gồm lộc đầu cành và các lộc trong tán phải tiến hành tỉa định cành nếu cành lộc sinh trưởng khoẻ thì mỗi đầu cành chỉ để lại 2 cành lộc các cành yếu để lại 1 cành. Những cành lộc trong tán ta tỉa thưa hợp lý không để rậm rạp quá sau này các cành lộc trong tán này cũng sẽ cho quả . Các hộ nên chăm sóc vải tốt nhất là ra được 3 đợt lộc sau khi đợt thứ 3 là lộc thu đã thành thục vào tháng 9-10 tiến hành cắt tỉa thêm 1 lần nữa loại bỏ những cành tăm cành gối nhau cành bệnh chuẩn bị cho cây vải chyển sang giai đoạn phân hoá mầm hoa. Chú ý sau mỗi lần đốn tỉa cành phải tiến hành thu gom toàn bộ các cành lá đã cắt tỉa đem đốt đi. Việc áp dụng biện pháp kỹ thuật đốn tỉa tạo tán là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.