TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Hồng Kông sau 11 năm trở về Trung Quốc "

Sau 11 năm trở về Trung Quốc, Hồng Kông vẫn phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị và xã hội dù chịu không ít tác động từ môi trường khu vực và thế giới. Sự ủng hộ mãnh mẽ của Chính quyền Trung ương Trung Quốc là một đảm bảo quan trọng cho sự phát triển và ổn định này đồng thời cũng cho thấy chính sách “một đất nước hai chế độ” là đúng đắn và phù hợp. Những tương tác giữa Hồng Kông và Trung Quốc ngày càng gia tăng đã và đang. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 105-112 Hồng Kông sau 11 năm trở về Trung Quốc TS. Phạm Thái Quốc Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 176 Thái Hà Đống Đa Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 10 tháng 9 năm 2008 Tóm tắt. Sau 11 năm trở về Trung Quốc Hồng Kông vẫn phát triển về kinh tế ổn định về chính trị và xã hội dù chịu không ít tác động từ môi trường khu vực và thế giới. Sự ủng hộ mãnh mẽ của Chính quyền Trung ương Trung Quốc là một đảm bảo quan trọng cho sự phát triển và ổn định này đồng thời cũng cho thấy chính sách một đất nước hai chế độ là đúng đắn và phù hợp. Những tương tác giữa Hồng Kông và Trung Quốc ngày càng gia tăng đã và đang làm mạnh hơn sự trỗi dậy của Trung Quốc làm tăng thêm vai trò vị thế của Trung Quốc đồng thời sẽ giúp cả hai tiếp tục vươn lên để cùng bù ưu thế cùng hưởng lợi ích và cùng đóng góp vào sự phát triển ổn định của khu vực. Cho đến nay nay Hồng Kông đã trở về Trung Quốc được hơn 11 năm. Sau 11 năm phát triển với nhiều sự chuyển đổi Hồng Kông năm 2008 khác rất nhiều so với Hồng Kông được Trung Quốc tiếp nhận từ tháng 7 năm 1997. Sự ủng hộ mãnh mẽ của Chính phủ Trung ương Trung Quốc là một đảm bảo quan trọng cho sự tiếp tục phát triển mạnh mẽ về kinh tế cũng như cải cách chính trị của Hồng Kông. Trong 10 năm từ năm 1997 đến năm 2006 kinh tế Hồng Kông tăng trưởng bình quân 4 22 năm. Nhớ lại năm 1998 Hồng Kông tăng trưởng âm 5 5 . Nhưng năm 2000 kinh tế Hồng Kông đạt mức tăng cao nhất với 10 . Trong 3 năm trở lại đây mức tăng trưởng bình quân của Hồng Kông đạt 7 5 nâng GDP bình quân đầu người ở đây lên ngang mức của Đức USD 2006 . Chính phủ Trung ương thực hiện chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông đảm bảo để Hồng ĐT 84-904124394 E-mail pthquoc@ Kông thực hiện tốt chính sách một đất nước hai chế độ cũng nhu chủ trương Người Hồng Kông quản lý Hồng Kông duy trì vai trò của Hồng Kông như một cảng tự do và đến nay Hồng Kông vẫn thực sự là một khu vực rất tự do về kinh tế. Ngành du lịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    89    0    28-09-2022
60    2    1    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.