TAILIEUCHUNG - Các công trình xây dựng cơ bản ở các tỉnh vùng ven và chính sách thu hút đầu tư

Tham khảo luận văn - đề án 'các công trình xây dựng cơ bản ở các tỉnh vùng ven và chính sách thu hút đầu tư', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lời nói đầu Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vô cùng quan trọng thuộc đầu tư phát triển . Để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như tạo ra các tài sản cố định chúng ta phải đầu tư Xây dựng cơ bản . Những năm vừa qua tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ được chú trọng và đã có những thành quả nhất định góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó cũng chính là lý do em chọn đề tài Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản ở tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua . Đề tài gồm 3 chương Chương 1- Lý luận chung về đầu tư Xây dựng cơ bản Chương 2 - Thực trạng đầu tư Xây dựng cơ bản tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua. Chương3- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Do còn thiếu kinh nghiệm thực tế và kiến thức về lĩnh vực đầu tư còn yếu nên bản báo cáo của em về đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót em mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn Ths. Đinh Đào Ánh Thuỷ đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ thực hiện đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn các bác các cô các anh chị đang làm việc tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ và giúp em trong việc tìm các tài liệu liên quan đến tình hình đầu tư Xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Chương I Lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản I- Khái niệm về đầu tư xây dựng cơ bản 1- khái niệm Đầu tư Là sự bỏ vốn chi tiêu vốn cùng với các nguồn lực khác trong hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó tạo ra khai thác sử dụng một tài sản nhằm thu về các kết quả có lợi trong tương lai. Đầu tư là sự bỏ ra sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại tiền của cải công nghệ đội ngũ lao động trí tuệ bí quyết công nghệ . để tiến hành một hoạt động nào đó ở hiện tại nhằm đạt kết quả lớn hơn trong tương lai. Đầu tư phát triển Đầu tư phát triển là hình thức đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng tiềm lực của nền kinh tế nói chung tiềm lực sản xuất kinh doanh của từng cơ sở

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.