TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Phát triển nguồn vốn nhân lực - Chiến lược tối ưu của nhà lãnh đạo "

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thịnh vượng. Để đi qua ngưỡng cửa ấy ( ) chúng ta nên bắt đầu từ con người và từ những khả năng của họ. Tóm tắt. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hơn bao giờ hết các tổ chức, công ty đều phụ thuộc vào yếu tố con người. Rất nhiều nghiên cứu khoa học, những cuộc thăm dò, phỏng vấn từ cấp cao - cấp lãnh đạo, đến những cấp thấp - cấp công nhân, tất cả đều đưa ra kết quả rằng, sự thịnh suy. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 150-158 Phát triển nguồn vốn nhân lực - Chiến lược tối ưu của nhà lãnh đạo TS. Đinh Việt Hòa Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 25 tháng 8 năm 2009 Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thịnh vượng. Để đi qua ngưỡng cửa ấy . chúng ta nên bắt đầu từ con người và từ những khả năng của họ. Tóm tắt. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà hơn bao giờ hết các tổ chức công ty đều phụ thuộc vào yếu tố con người. Rất nhiều nghiên cứu khoa học những cuộc thăm dò phỏng vấn từ cấp cao - cấp lãnh đạo đến những cấp thấp - cấp công nhân tất cả đều đưa ra kết quả rằng sự thịnh suy của công ty đều đến từ phía con người. Nắm bắt được tầm quan trọng ấy những nhà lãnh đạo của tất cả những tổ chức công ty đều đặt ra cho họ những con đường chiến lược khác nhau nhằm thu hút và tuyển dụng được những người tài nhất đào tạo nên những người tài phát huy tối đa khả năng những người tài mà họ có và giữ chân được tất cả những người tài. Đó là những nhiệm vụ không hề đơn giản cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Song chúng ta phải thừa nhận rằng sứ vụ quan trọng ấy chỉ có thể thành hay bại đều dưới tay những nhà lãnh đạo. Hay nói một cách khác để có được những nguồn vốn nhân lực vô giá ấy nhà lãnh đạo phải có một tầm nhìn lớn một hành động lớn và có một trái tim rộng mở để những nhân tài kia được phát huy. Bài viết đề cập đến những vấn đề cấu thành nguồn vốn nhân lực những vấn đề cần thiết để xây dựng phát triển nguồn vốn ấy và đặc biệt bài viết chỉ ra một mô hình chiến lược phát triển nguồn vốn nhân lực cho những nhà lãnh đạo. Viết lời tựa cho một cuốn sách rất nổi tiếng Đương thời - Những nhà lãnh đạo kinh doanh kiệt xuất thế kỷ thứ 20 của hai tác giả Anthony J. Mayo và Nitin Nohria do Trường Thương mại Harvard ấn hành năm 2005 - cuốn sách được coi là một trong những cuốn sách hay nhất viết về kinh doanh của thế kỷ mới Warren Bennis - một chuyên gia về

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.