TAILIEUCHUNG - Thực trạng các đồi chè và chế biến để đưa ra các chính sách đầu tư hợp lý

Lời cảm ơn Để hoàn thành luận văn “ Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp “ tôi đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, các cô giáo trong Bộ môn Kinh tế Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội; của các chuyên gia đầu ngành Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề Muối; của Tổng Công ty Chè Việt Nam - VINATEA- và Hiệp Hội Chè Việt Nam -VITAS - và nhiều chuyên viên kinh tế, khoa học kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp. | Lời cảm ơn Để hoàn thành luận văn Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp tôi đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy các cô giáo trong Bộ môn Kinh tế Đầu tư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội của các chuyên gia đầu ngành Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề Muối của Tổng Công ty Chè Việt Nam - VINATEA- và Hiệp Hội Chè Việt Nam -VITAS - và nhiều chuyên viên kinh tế khoa học kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ này đặc biệt là cảm ơn - Nhà giáo Tiến sĩ Từ Quang Phương - Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Đầu tư Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội - người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành nội dung Thực tập chuyên đề - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong - Tổng thư ký Hiệp hội chè Việt Nam - Ông Bạch Quốc Khang - Tiến sĩ khoa học - Cục trưởng và các ông Cục phó Nguyễn Đức Xuyền Vũ Công Trứ Đỗ Chí Cường và các chuyên viên của Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề Muối Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tiếp cận các tài liệu chuyên ngành để hoàn thành việc thực tập chuyên đề của tôi Tuy nhiên trong bản Luận văn này của tôi còn nhiều khiếm khuyết chưa nêu được hết bức tranh đầu tư phát triển của ngành chè. Tôi mong được các thầy cô các chuyên gia của ngành chè và các bạn đồng môn đóng góp thêm ý kiến. Xin cảm ơn. Mở đầu. Từ xa xưa cây chè đã trở nên rất đỗi thân quen với người dân Việt Nam. Chè đã có mặt ngay trong những gánh hàng nước giản dị chốn thôn quê trong câu ca dao chan chứa tình yêu thương của bà của mẹ cho đến các áng văn thơ trác tuyệt của các văn nhân thi sĩ hay những lúc luận bàn chính sự. ở đâu người ta cũng nói đến chè uống chè và bình phẩm về văn hoá chè Việt. Ngày nay chè đã không còn chỉ là một người bạn lúc trà dư tửu hậu mà đã trở thành một nguồn sống của rất nhiều bà con ở những vùng sâu vùng xa hẻo lánh và lạc hậu. Chè còn là một nguồn thu ngoại tệ to lớn cho đất nước là cây mũi nhọn trong chiến lược phát triển hoà nhập cùng cộng đồng quốc tế. Thế nhưng bước .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.