TAILIEUCHUNG - Báo cáo "Mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử "

Bài viết trình bày quá trình hình thành và phát triển của mạng sản xuất (MSX) toàn cầu trong ngành điện tử và mô tả mô hình phát triển của MSX toàn cầu: bắt đầu từ MSX mô hình tàu đô đốc ban đầu, theo cấu trúc “hai cấp”, công ty đa quốc gia lớn - công ty cung ứng nhỏ, chuyển thành MSX hiện đại, theo cấu trúc “ba cấp”, công ty thương hiệu - nhà chế tạo hợp đồng - công ty cung ứng nhỏ. Đồng thời, bài viết cũng nêu bật vai trò quan trọng. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 167-175 Mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử TS. Lê Thị Ái Lâm ThS. Nguyễn Hồng B ắc Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới 176 Thái Hà Đống Đa Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 25 tháng 8 năm 2009 Tóm tắt. Bài viết trình bày quá trình hình thành và phát triển của mạng sản xuất MSX toàn cầu trong ngành điện tử và mô tả mô hình phát triển của MSX toàn cầu bắt đầu từ MSX mô hình tàu đô đốc ban đầu theo cấu trúc hai cấp công ty đa quốc gia lớn - công ty cung ứng nhỏ chuyển thành MSX hiện đại theo cấu trúc ba cấp công ty thương hiệu - nhà chế tạo hợp đồng - công ty cung ứng nhỏ. Đồng thời bài viết cũng nêu bật vai trò quan trọng của các nhà chế tạo hợp đồng toàn cầu trong việc tạo ra các cụm công nghiệp cũng như tạo ra hàng loạt công ăn việc làm trong các nhà máy chế tạo. Trong vài thập kỷ qua mạng sản xuất MSX toàn cầu đã phát triển và lan tỏa nhanh đến nhiều ngành khác nhau tuy nhiên ngành đi tiên phong trong việc tổ chức và tái cơ cấu MSX toàn cầu là ngành điện tử đặc trưng cho loại hình mạng sản xuất toàn cầu do nhà sản xuất chi phối. Hiện nay ngành điện tử có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh nhờ quá trình thay đổi công nghệ liên tục kết hợp với cải tổ cơ cấu tích cực. Một cải tổ mang tính cách mạng nhất gần đây trong tổ chức sản xuất của ngành điện tử gắn với MSX toàn cầu. MSX toàn cầu được các công ty điện tử hàng đầu thế giới ứng dụng như là một phương thức tăng cường sức cạnh tranh. 1. Khái niệm mạng sản xuất toàn cầu Việc sản xuất bất kỳ một hàng hoá hay dịch vụ nào đó có thể được coi là một trật tự các chức năng có liên quan theo đó một vài chức ĐT 84-4-35374703 E-mail leailam@ 167 MSX là sự thể hiện các liên kết bên trong hoặc giữa các nhóm công ty trong một chuỗi giá trị để sản xuất phân phôi và hỗ trợ tiêu dùng các sản phẩm cụ th ể. năng tập trung vào các đầu ra vật thể trong khi đó các chức năng khác lại tập trung vào các dịch vụ phi vật thể. Quy trình sản xuất một sản phẩm và dịch vụ như vậy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.