TAILIEUCHUNG - Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ

II. MụC TIÊU: . 1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Thiếu nhi thế giới là anh em một nhà, không phân biệt màu da, dân tộc . + Trẻ em có quyền tự do kết bạn và thu nhận những nét văn hóa tốt đẹp của các dân tộc khác. 2. Thái độ: + Học sinh quí mến, tôn trọng các bạn thiếu nhi đến từ các dân tộc khác | ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ II. MụC TIÊU . 1. Kiến thức Giúp Học sinh hiểu Thiếu nhi thế giới là anh em một nhà không phân biệt màu da dân tộc . Trẻ em có quyền tự do kết bạn và thu nhận những nét văn hóa tốt đẹp của các dân tộc khác. 2. Thái độ Học sinh quí mến tôn trọng các bạn thiếu nhi đến từ các dân tộc khác nhau. Tham gia các hoạt động giao lưu với thiếu nhi thế giới. Giúp đỡ các bạn thiếu nhi nước ngoài. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. Bộ tranh về các cuộc giao lưu với thiếu nhi thế giới. Đạo cụ để sắm vai Phiếu bài tập cho học sinh. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. Tiết 1. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 Thảo luận nhóm về các tranh ảnh. Mục tiêu HS nhận ra mối đoàn kết giữa thiếu nhi các nước với nhau. Cách tiến hành Phát cho các nhóm tranh ảnh về các cuộc giao lưu của trẻ em Việt Nam với trẻ em thế giới. trang30 . Yêu cầu các nhóm xem tranh và trả lời các câu hỏi sau 1. Trong tranh ảnh các bạn nhỏ Việt Nam đang giao lưu với ai 2. Em thấy buổi giao lưu như thế nào 3. Trẻ em Việt Nam và trẻ em trên thế giới có được kết bạn giao lưu giúp đỡ lẫn nhau hay không Chia thành các nhóm nhận tranh ảnh quan sát và thảo luận trả lời các câu hỏi. - Trong tranh ảnh các bạn nhỏ Việt Nam đang giao lưu với các bạn nhỏ nước ngoài. - Không khí giao lưu rất vui vẻ đoàn kết. Ai cũng tươi cười. - Trẻ em Việt Nam có thế kết bạn giao lưu giúp đỡ các bạn bè ở nhiều nước trên thế giới. Nhận xét và tổng kết các ý kiến Trong tranh ảnh các bạn nhỏ Việt Nam đang giao lưu với các bạn nhỏ nước ngoài. Không khí giao lưu rất đoàn kết hữu nghị. Trẻ em trên toàn thế giới có quyền giao lưu kết bạn với nhau không kể màu da dân tộc. Đại diện của mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét bổ sung ý kiến. Họat động 2 Kể tên các hoạt động việc làm Thể hiện tinh thần đoàn kết của thiếu nhi thế giới. Mục tiêu HS biết được những việc làm thể hiện tinh thần đoàn kết của thiếu nhi trên thế giới với nhau. Cách tiến hành Yêu cầu 2 học sinh tạo thành 1 nhóm cùng trao đổi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.