TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Xuất khẩu dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu "

Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã và đang có những tác động trực tiếp và gián tiếp đến các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã và sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng này, nhưng mức độ và phạm vi ảnh hưởng chưa thể đánh giá được và dự báo chính xác do tình hình kinh tế thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với hoạt động xuất - nhập khẩu. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 176-184 Xuất khẩu dịch vụ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu __ __. TS. Hà Văn Hội Khoa Quản Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 25 tháng 6 năm 2009 Tóm tắt. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã và đang có những tác động trực tiếp và gián tiếp đến các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Thương mại quốc tế đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã và sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng này nhưng mức độ và phạm vi ảnh hưởng chưa thể đánh giá được và dự báo chính xác do tình hình kinh tế thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với hoạt động xuất - nhập khẩu nói chung xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực trên các mặt như các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu gặp khó khăn trong huy động vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số ngành dịch vụ có doanh thu ngoại tệ cao như vận tải bảo hiểm du lịch kiều hối. Mở đầu Cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ bắt nguồn từ những khoản cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính lan rộng kinh tế thế giới suy giảm mạnh nhiều nước phát triển rơi vào suy thoái tốc độ tăng trưởng của các nước đang phát triển cũng sụt giảm nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nói chung đã sụt giảm đáng kể và ngạch xuất khẩu dịch vụ cũng không nằm ngoài xu hướng đó. ĐT 84-4-37730371 E-mail hoihv@ 1. Khủng hoảng tài chính toàn cầu những ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam . Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu Cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ vào cuối năm 2007 đã lan nhanh và

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    74    0    28-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.