TAILIEUCHUNG - TÍNH ĂN CỦA CÁ RÔ PHI

Thức ăn tự nhiên của cá rô phi rất đa dạng, gồm sinh vật phù du, lá xanh, sinh vật đáy, động vật không xương sống ở nước, ấu trùng cá, mùn bã hữu cơ và vật chất hữu cơ đang phân hủy. Ở những ao có bổ sung thêm nhiều thức ăn, thức ăn tự nhiên thường đóng góp khoảng 30 – 50% sự tăng trưởng của cá. Trong khi đó, ở những ao nuôi cá nheo có cho ăn đầy đủ, thức ăn tự nhiên chỉ giúp khoảng 5 – 10% tăng trưởng mà thôi. Khả năng sử. | TÍNH ĂN CỦA CÁ RÔ PHI Thức ăn tự nhiên của cá rô phi rất đa dạng gồm sinh vật phù du lá xanh sinh vật đáy động vật không xương sống ở nước ấu trùng cá mùn bã hữu cơ và vật chất hữu cơ đang phân hủy. Ở những ao có bổ sung thêm nhiều thức ăn thức ăn tự nhiên thường đóng góp khoảng 30 - 50 sự tăng trưởng của cá. Trong khi đó ở những ao nuôi cá nheo có cho ăn đầy đủ thức ăn tự nhiên chỉ giúp khoảng 5 - 10 tăng trưởng mà thôi. Khả năng sử dụng được nhiều loại thức ăn tự nhiên và cả thức ăn chế biến của cá rô phi làm cho việc nuôi ghép chúng với các loài cá khác trở nên không quan trọng khi so với cá chép hay các loài cá chép Trung Quốc. Cá rô phi thường được coi như loài ăn lọc vì chúng thu gom sinh vật phù du trong nước rất hữu hiệu. Tuy nhiên gọi cá rô phi là loài ăn lọc có lẽ không chính xác vì chúng không thực sự lọc nước qua lược mang một cách hiệu quả như cá mè trắng và cá mè hoa. Mang cá rô phi tiết ra chất nhầy kết dính các sinh vật phù du lại tạo thành những hạt chứa đầy những sinh vật phù du để chúng sử dụng. Cơ chế bắt mồi như vậy cho phép cá rô phi ăn được những hạt có kích thước nhỏ tới 5 pm. Người ta cũng thường hiểu lầm rằng vào cuối buổi sáng và đầu buổi chiều cá rô phi đang bị căng thẳng do thiếu Oxy khi chúng hớp nước ăn mồi ở tầng mặt nơi có rất nhiều thực vật phù du. Sự tiêu hóa và hấp thu thức ăn có nguồn gốc thực vật xảy ra trong ống tiêu hóa có chiều dài ít nhất cũng khoảng 6 lần chiều dài than. Khả năng sử dụng tảo của cá rô phi đen Oreochromis mossambicus kém hơn cá rô phi vằn O. niloticus và cá rô phi xanh O. aureus. Một vài loài cá rô phi khác bao gồm Tilapia rendallii và T. zillii ăn lá xanh một cách chủ động nhưng tăng trưởng chậm và không có khả năng ăn sinh vật phù du nên bị loại khỏi danh sách những đối tượng nuôi phù hợp. Thực vật thượng đẳng thủy sinh không được coi là thức ăn ưa thích của cá rô phi vằn và rô phi xanh. Những loài có giá trị kinh tế quan trọng này không thể tiêu diệt một cách hữu hiệu các loài cỏ nước đã mọc vững từ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    227    1    02-12-2023
12    203    0    02-12-2023
3    227    3    02-12-2023
56    202    0    02-12-2023
13    197    0    02-12-2023
11    183    0    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.