TAILIEUCHUNG - Dinh dưỡng và thức ăn cho bò - chương 2

Đường tiêu hóa của bò cũng tương tự như các gia súc nhai lại khác có cấu tạo chung như ở hình . Chức năng cơ bản của từng bộ phận trong đường tiêu hóa ở bò cũng tương tự như gia súc ở dạ đơn, nhưng đồng thời có những nét đặc thù riêng của gia súc nhai lại. | CHƯƠNG II TIÊU HOÁ VÀ THU NHẬN THỨC ĂN I. BỘ MÁY TIÊU HOÁ Đường tiêu hoá của bò cũng tương tự như các gia súc nhai lại khác có cấu tạo chung như ở hình . Chức năng cơ bản của từng bộ phận trong đường tiêu hoá ở bò cũng tương tự như ở gia súc dạ đơn nhưng đồng thời có những nét đặc thù riêng của gia súc nhai lại. Tính đặc thù của đường tiêu hoá ở gia súc nhai lại là kết quả của quá trình tiến hoá theo hướng tiêu hoá cỏ và thức ăn xơ thô nhờ sự cộng sinh của vi sinh vật. Hình . Cấu tạo đường tiêu hoá của gia súc nhai lại 28 . Miệng Miệng có vai trò lấy thức ăn tiết nước bọt nhai và nhai lại. Tham gia vào quá trình lấy và nhai nghiền thức ăn có môi hàm răng và lưỡi. Bò không có răng cửa hàm trên có 8 răng cửa hàm dưới và 24 răng hàm. Răng có vai trò nghiền nát thức ăn giúp cho dạ dày và ruột tiêu hóa dễ dàng. Lưỡi có có 3 loại gai thịt là gai hình đài hoa gai hình nấm có vai trò vị giác và gai thịt hình sợi có vai trò xúc giác . Khi ăn một loại thức ăn nào thì bò không những biết được vị của thức ăn mà còn biết được thức ăn rắn hay mềm nhờ các gai lưỡi này. Các gai thịt này cũng giúp dê nghiền nát thức ăn. Lưỡi còn giúp cho việc lấy thức ăn và nhào trộn thức ăn trong miệng. Bò có ba đôi tuyến nước bọt dưới tai dưới lưỡi và dưới hàm rất phát triển hàng ngày tiết ra một lượng nước bọt rất lớn 130-180 lít . Nước bọt ở bò được phân tiết và nuốt xuống dạ cỏ tương đối liên tục. Muối cácbônát và phốtphát trong nuớc bọt có tác dụng trung hoà các sản phẩm axit sinh ra trong dạ cỏ để duy trì pH ở mức thuận lợi cho vi sinh vật phân giải xơ hoạt động. Nước bọt còn có tác dụng quan trọng trong việc thấm ướt thức ăn giúp cho quá trình nuốt và nhai lại được dễ dàng. Nước bọt còn cung cấp cho môi ýttp ytìÍT 4a r rx X nhol iiotv CTIQI tìhiv .Td ĩ r o A Tít ỉ-Iqơ tvìẨt ÝTVìtìíT mrrÝp Hường dạ cỏ các chất điện giải như Na K Ca Mg . Đặc Uiệt trong nước bọt còn có urê và phốt-pho có tác dụng điều hoà dinh dưỡng N và P cho nhu cầu của VSV dạ cỏ. . Thực quản Thực quản là ống nối

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.