TAILIEUCHUNG - ĐỀ SỐ 1 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT – Môn thi: VẬT LÝ

Tham khảo tài liệu 'đề số 1 đề thi thử tốt nghiệp thpt – môn thi: vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - Môn thi VẬT LÝ -Chương trình chuẩn Thời gian làm bài 60 phút. 40 câu trắc nghiệm Câu 1 Gia tốc trong dao động điều hòa A. luôn hướng theo chiều chuyển động. B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ. C. luôn luôn không đổi. D. đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng. Câu 2 Trong hiện tượng giao thoa sóng hai nguồn kết hợp cùng pha. Gọi k là các số nguyên. Những điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của hai sóng tới điểm đó là A. d2 - dl kÀ. B. d2 - dl 2k 1 4. C. d2 - ĐỀ SỐ 1 dl k 1 4 D. d2 - dl k 4. 2 2 Câu 3 Roto của một máy phát điện xoay chiều là nam châm có 3 cặp cực quay với tốc độ 1200 vòng phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là A. f 70Hz. B. f 40Hz. C. f 60Hz. D. f 50Hz. Câu 4 Tiên đề Bo về trạng thái dừng cho rằng A. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử có năng lượng thấp nhất. B. Trạng thái dừng là trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định. C. Trạng thái dừng là trạng thái mà ở đó nguyên tử không có khả năng hấp thụ hay bức xạ năng lượng. D. Trạng thái dừng là trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được. Câu 5 Trong mạch dao động LC lý tưởng tụ điện có điện dung C 5 pF điện tích của tụ có giá trị cực đại là Q0 - 5 C . Năng lượng dao động điện từ trong mạch là A. 1 J . B. - 4 J . C. 6 - 4 J . D. 4 J . Câu 6 Trên cùng một đường dây tải điện nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn lên 5 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ A. Giảm 5 lần. B. Tăng 5 lần. C. Giảm đi 25 lần. D. Tăng lên 25 lần. Câu 7 Cho các sóng điện từ sau đây 1. Tia tử ngoại. 2. Ánh sáng hồng ngoại. 3. Tia Rơnghen. 4. Ánh sáng nhìn thấy. Hãy sắp xếp theo thứ tự tần số tăng dần A. 4 1 2 3. B. 1 2 3 4. C. 2 4 1 3. D. 2 1 4 3. Câu 8 Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức i cos 100xt 3 A t tính bằng giây s . Kết luận nào sau đây là không đúng A. Tần số của dòng điện là 50 Hz. B. Cường độ hiệu dụng của .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.