TAILIEUCHUNG - Các ảnh hưởng bên ngoài với tác động lên đầu tư trực tiếp vào Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'các ảnh hưởng bên ngoài với tác động lên đầu tư trực tiếp vào việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lời nói đầu Đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay đang diễn ra trên quy mô toàn cầu với khối lượng và nhịp độ chu chuyển ngày càng lớn. Bên cạnh việc phát huy nguồn lực trong nước tận dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được coi là một sự thông minh để rút ngắn thời gian tích lũy vốn ban đầu tạo nên tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển. Chính vì lẽ đó mà FDI được coi như chiếc chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa thịnh vượng cho các quốc gia. Việt Nam cũng không thể đứng ngoài trước luồng xoáy của sự vận động kinh tế thế giới đang diễn ra từng ngày từng giờ này. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành năm 1987 đánh dấu bước khởi đầu quá trình mở cửa nền kinh tế đa dạng hóa đa phương hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại kết hợp chặt chẽ việc phát huy có hiệu quả các nguồn lực trong nước với việc thu hút tối đa các nguồn lực bên ngoài cho chiến lược phát triển kinh tế. Trong những năm gần đây tốc độ thu hút FDI của Việt Nam đã giảm xuống một cách đáng lo ngại một trong những nguyên nhân cơ bản của hiện tượng này là cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực đã làm cho tốc độ đầu tư của các nước NIEs Đông á vào Việt Nam giảm xuống đáng kể. Ngay từ những năm đầu của quá trình thực hiện thu hút FDI các nước và lãnh thổ NIEs là những đối tác đầu tư mạnh nhất cả về số dự án đầu tư cũng như về quy mô vốn đầu tư trong số 72 nước lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Sự giảm sút đầu tư trực tiếp của NIEs đã có tác động xấu đến quá trình thu hút và sử dụng vốn FDI tại Việt Nam năm 2002 các nền kinh tế nói chung đã phần nào phục hồi trở lại do đó Việt Nam cần phải có các giải pháp để tiếp tục thu hút đầu tư nhiều hơn nữa của các nước này. Chương 1 Những vấn đề lý luận chung về đầu tư nước ngoài I. Đầu tư và đầu tư nước ngoài. 1. Khái niệm. Cho đến nay đầu tư không phải là một khái niệm mới đối với nhiều người nhất là đối với những người hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên thuật ngữ này lại được hiểu rẩt khác nhau. Có người cho

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.