TAILIEUCHUNG - TIÊU HÓA THỨC ĂN NHANH – TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG.

Thành phần: + Protease + Lipase + Amylase + Pectinase + Cellulose + Phytase + Hemicellulase + Vitamin(A,D3,E) vaø caùc acid amin + Tá dược vừa đủ: Công dụng: + Là sản phẩm tổng hợp bao gồm hệ enzyme tiêu hóa và các Vitamin cần thiết giúp tôm tiêu hóa thức ăn nhanh, tăng trưởng tốt. + Tăng cường số lượng và cơ chế làm việc của các đại thực bào, giúp tăng sức đề kháng. Cách dùng: +Dùng 3 – 5g Vibozyme/1kg thức ăn, dùng liên tục suốt vụ nuôi SẠCH ĐÁY AO – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NƯỚC. Thành phần: +. | TIÊU HÓA THỨC ĂN NHANH - TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG. Thành phần Protease Lipase Amylase Pectinase Cellulose Phytase Hemicellulase Vitamin A D3 E va0 caùc acid amin Tá dược vừa đủ Công dụng Là sản phẩm tổng hợp bao gồm hệ enzyme tiêu hóa và các Vitamin cần thiết giúp tôm tiêu hóa thức ăn nhanh tăng trưởng tốt. Tăng cường số lượng và cơ chế làm việc của các đại thực bào giúp tăng sức đề kháng. Cách dùng Dùng 3 - 5g Vibozyme 1kg thức ăn dùng liên tục suốt vụ nuôi SẠCH ĐÁY AO - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NƯỚC. Thành phần Bacillus subtilis Bacillus acidophylus Bacillus polymyxa Saccharomyces boulardii Enzyme Amylase Phytase Protease Tá dược vừa đủ Công dụng Giảm hàm lượng khí NH3 H2S NO2. .trong ao nuôi nhanh chóng. Phân hủy chất thải và thức ăn dư thừa làm sạch đáy ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước Hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn nấm và nguyên sinh động vật gây bệnh cho tôm. Cách dùng Cải tạo ao Dùng 100g m3 nước. Từ 1 - 2 tháng tuổi Dùng 100g - m3 nước. Tuần 1 lần. Từ 3 tháng tuổi trở lên Dùng 100g m3 nước. Định kì từ 4 - 5 ngày .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.