TAILIEUCHUNG - Phát triển các sản phẩm mới trong vật liệu xây dựng nhằm tăng giá trị cạnh tranh

Lời mở đầu Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh,trong đó có hoạt động đầu tư được xem xét từ hai góc độ: nhà đầu tư và nền kinh tế. Trên góc độ nhà đầu tư , mục đích cụ thể có nhiều nhưng quy tụ lại là yếu tố lợi nhuận. khả năng sinh lợi của dự án là thước đo chủ yếu quyết định sự chấp nhận một việc làm mạo hiểm của nhà đầu tư. Chính vì vậy, xu hướng phổ. | Lời mở đầu Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó có hoạt động đầu tư được xem xét từ hai góc độ nhà đầu tư và nền kinh tế. Trên góc độ nhà đầu tư mục đích cụ thể có nhiều nhưng quy tụ lại là yếu tố lợi nhuận. khả năng sinh lợi của dự án là thước đo chủ yếu quyết định sự chấp nhận một việc làm mạo hiểm của nhà đầu tư. Chính vì vậy xu hướng phổ biến hiệu quả nhất hiện nay là đầu tư theo dự án đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt với sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói thành bại của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc đầu tư dự án có hiệu quả hay phân tích chính xác các chỉ tiêu kinh tế của dự án sẽ chứng minh được điều này. Vơí mong muốn tìm hiểu kĩ hơn công tác phân tích dự án đầu tư bằng thời gian thực tế tại Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại- Bộ thương mại. Em đã chọn đề tài Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại -Bộ thương mại. Chuyên đề gồm 3 phần Phần I Khái quát về đầu tư và dự án đầu tư Phần II Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại Phần III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc phân tích tài chính. Do trình độ còn hạn chế thời gian thực tập còn ít nên vấn đề nghiên cứu không tránh khỏi những thiếu sót mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để sửa chữa và hoàn thiện xin chân thành cám ơn thầy giáo Từ Quang Phương trường đại học kinh tế quốc dân và tập thể cán bộ phòng tài chính kế toán thuộc Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Chương I khái quát về đầu tư và dự án đầu tư A. đầu tư và các hoạt động đầu tư I. khái niệm đầu tư Người ta thường quan niệm đầu tư là việc bỏ vốn hôm nay để mong thu được lợi nhuận trong tương lai.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.