TAILIEUCHUNG - Giáo án môn đạo đức lớp 4 :Tên bài dạy : Bài :DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG (tiết 1).

./ MỤC TIÊU : - HS nắm đước một số bài thơ, truyện có liên quan đến Đạo đức lớp 2. - Rút ra bài học qua các bài đọc ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : 1’ 2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy 2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài. 30’ 2. Họat động 2 : - Tổ | Trường tiểu họcVĩnh Trung GV Phùng Thị Tiết Bài DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG tiết 1 . Tuần 32 Ngày dạy I. MỤC TIÊU - HS nắm đước một số bài thơ truyện có liên quan đến Đạo đức lớp 2. - Rút ra bài học qua các bài đọc này. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Khởi đông 1 2. Bài cũ 3. Bài mới Hoạt đông của thầy Hoạt đông của trò 2 1. Hoạt đông 1 Giới thiệu bài. 30 2. Họat đông 2 - Tổ chức cho HS đọc 2 mẫu chuyện. Trường tiểu họcVĩnh Trung GV Phùng Thị Tiết 1. Cái bình hoa. - Yêu cầu lớp thảo luận nêu nội dung bài. - HS khá giỏi đọc bài. - Các tổ nhóm thảo luận nêu nội dung bài. 2. Tự giác. Giáo viên hỏi Qua hai bài thơ này em rút ra bài học gì 3 3. Hoat đông 3 Củng cố - dặn dò. - Nhận xét tiết học. - HS đọc nêu ý nghĩa bài thơ. - HS nêu ý nghĩa khác nhau. RÚT KINH NGHIÊM TIẾT DẠY Trường tiểu họcVĩnh Trung GV Phùng Thị .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.