TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam "

Doanh nhân Việt Nam hiện nay là một cộng đồng rất đa dạng, hình thành từ nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội nhưng họ có một đặc điểm chung là làm công việc kinh doanh với mục tiêu đạt được sự giàu có và thành đạt. Họ không chỉ là các ông chủ tư nhân mà còn bao gồm cả bộ phận cán bộ, lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước; không chỉ là một bộ phận của trí thức mà còn có trong giai cấp nông. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 253-261 Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam . Đỗ Minh Cương Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 10 tháng 2 năm 2009 Tóm tắt. Doanh nhân Việt Nam hiện nay là một cộng đồng rất đa dạng hình thành từ nhiều giai cấp tầng lớp khác nhau trong xã hội nhưng họ có một đặc điểm chung là làm công việc kinh doanh với mục tiêu đạt được sự giàu có và thành đạt. Họ không chỉ là các ông chủ tư nhân mà còn bao gồm cả bộ phận cán bộ lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước không chỉ là một bộ phận của trí thức mà còn có trong giai cấp nông dân đội ngũ cán bộ công chức. không chỉ là những người có hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng mà có cả những người mới lập nghiệp nghèo nhưng có chí làm giàu. Trong bài viết này tác giả đã luận chứng doanh nhân không phải là một giai cấp hay tầng lớp xã hội mà còn là một cộng đồng gồm hàng triệu người làm nghề kinh doanh có mức độ sở hữu quyền lực và địa vị xã hội khác nhau ít được đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn là lực lượng đông nhưng chưa mạnh có tiềm năng phát triển lớn. Ở nước ta hiện nay doanh nhân là ai Hiện đã có hàng chục định nghĩa khác nhau về doanh nhân được công bố với nhiều quan niệm và cách hiểu khác nhau. Cách thứ nhất định nghĩa doanh nhân theo tiêu chí nghề nghiệp của họ trong xã hội. Cách định nghĩa này dựa vào sự giải thích từ doanh nhân của các từ điển. Có sự khác nhau trong quan niệm của giới học thuật nước ta về việc giải nghĩa từ doanh dẫn đến cách hiểu không giống nhau về danh từ doanh nhân. Từ điển Từ và ngữ Hán - Việt của GS. Nguyễn Lân 1 chú giải từ doanh theo ba nghĩa 1 doanh là lo toan làm ăn 2 là đầy đủ và 3 là biển lớn. Hiểu theo nghĩa 1 thì doanh nhân có nghĩa rất rộng gồm tất cả những người biết lo toan làm ăn là tất cả những người làm việc trong lĩnh vực kinh tế trước hết là nhóm những người làm công việc quản lý kinh tế bao gồm những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.