TAILIEUCHUNG - Bộ đề ôn thi vào THPT

Tài liệu tham khảo về bộ đề ôn thi vào THPT | Bộ đề ôn thi vào THPT Năm học 2009 - 2010 Đề 1 Bài 1 2 điểm a Tính Ù2 1j . V2 - 1 b Giải hệ phương trình x - y 1 X y b Bài 2 2 điểm Cho biểu thức a Rút gọn A. b Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên. Bài 3 2 điểm Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24 km cùng lúc đó cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4 km h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa tại địa điểm C cách A là 8 km. Tính vận tốc thực của ca nô. Bài 4 3 điểm Cho đường tròn tâm O bán kính R hai điểm C và D thuộc đường tròn B là trung điểm của cung nhỏ CD. Kẻ đường kính BA trên tia đối của tia AB lấy điểm S nối S với C cắt O tại M MD cắt AB tại K MB cắt AC tại H. a Chứng minh z BMD z BAC từ đó tứ giác AMHK nội tiếp. b Chứng minh HK CD. c Chứng minh R2. Bài 5 1 điểm Cho hai số a và b khác 0 thỏa mãn 1 a 1 b 1 2 Chứng minh phương trình ẩn x sau luôn có nghiệm x2 ax b x2 bx a 0. Hướng dẫn giải Bài 3 Do ca nô xuất phát từ A cùng với bè nứa nên thời gian của ca nô bằng thời gian bè nứa 4 2 h Gọi vận tốc của ca nô là x km h x 4 24 24-8-- 24 16 Theo bài ta co - r 2 . 2 x 4 x - 4 x 4 x - 4 2 x2 - 40 x 0 x 0 x 20 Vởy vận tốc thực của ca nô là 20 km h Sưu tầm ĐOÀN TIẾN TRUNG - THCS Hoàng Văn Thụ - NĐ 1 Bộ đề ôn thi vào THPT Năm học 2009 - 2010 Bài 4 a Ta có Bc Bd GT Bmd Bac 2 góc nội tiếp chắn 2 cung băng nhau Do Bmd Bac A M nhìn HK duời 1 góc bằng nhau MHKA nội tiếp. b Do BC BD do Bc Bd OC OD bán kính OB là đuờng trung trực của CD CD1AB 1 Xet MHKA là tứ giác nội tiếp HMH 900 góc nt chắn nửa đuờng tròn HkA 1800 - 900 900 đl HK1AB 2 Từ 1 2 HK CD Bài 5 x x ax b x1 bx a 0 x2 ax b 0 x2 bx a 0 A a2 - 4b Để PT có nghiệm a2 - 4b 0 a2 4b 1 - 3 a 2yỊ b A b2 - 4a Để PT có nghiệm thì b2 - 4a 0 1 4 b N a Cộng 3 với 4 ta có 1 1 - a b 2y a 2yỊ b 1 . 1 .1 1 r V 4 - - -1 - I - - - luôn luôn đúng với mọi a b A a 2yb 2 4a 4b 4 41 a b I 4 8 4 De 2 Đề thi gồm có hai trang. PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 4 điểm 3 1. Tam giác ABC vuông tại A có tgB 4. Giá trị cosC băng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    7    1    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
1    6    0    12-08-2020
75    5    0    12-08-2020
1    12    0    12-08-2020
11    6    0    12-08-2020
2    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN