TAILIEUCHUNG - 10 bài học kinh doanh trên chiếc khăn ăn

Tiếp thị nhiều tầng (MultiLevel Marketing - MLM) chiếm một vị trí quan trọng trong số các phương pháp bán hàng hiện đại: đó là một trong những phương pháp đang phát triển mạnh nhất, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận nhất. | Không được phạm sai lầm khi cùng với cộng sự của Bạn gặp một lúc c 5 người. Tốt nhất là gặp từng người một. Nếu gặp một lúc nhiều người thì chỉ cần một người trong số họ có phản ứng âm là lập tức sẽ lan sang những người kia và làm ảnh hưởng xấu đến họ. Ngoài ra nếu 5 lần gặp gỡ riêng thì người cộng sự của Bạn sẽ có 5 lần được nghe Bạn nói thì tốt hơn nhiều nếu chỉ nghe một lần. Sau một đợt thực hành như vậy thì anh ta sẵn sàng đi giúp đỡ các cộng sự của mình. Anh ta sẽ trở nên lành nghề khi anh ta đào tạo các cộng sự cũng giống y như Bạn đã trở thành chuyên nghiệp khi Bạn trải qua thực hành. Nếu như đến ngày thứ 30 Bạn đỡ đầu được 5 người nghiêm túc thì Bạn phải có khả năng giúp cho người của Bạn cũng đỡ đầu được 5 người như vậy sau tháng thứ ba. Khi người của Bạn giúp đỡ 5 người kia thì Bạn cũng phải cùng giúp cho các nhóm nhỏ đó và hướng dẫn để mọi người cùng làm được như thế. Đến cuối của tháng thứ 6 thì Bạn đã đạt độ sâu mức 3. Song cũng không có gì đáng sợ nếu phải sau 1 năm mới làm được như vậy.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    12-08-2020
8    6    0    12-08-2020
44    5    0    12-08-2020
30    3    0    12-08-2020
167    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN