TAILIEUCHUNG - Chương 9: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

Phối hợp sử dụng các sách lược điều khiển cơ bản (điều khiển phản hồi, điều khiển truyền thẳng, điều khiển tầng điều khiển tỉ lệ, ) và thể hiện cấu trúc điều khiển trên bản vẽ | úc điéu Chương 9 Thiết kế cấ khiến quá trì i TC ------------------- Bottom Temperature SP 15 11 2006 Nộidung chương 6 Thiết kế cấu trúc điều khiển hệ MIMO Chương 7 Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến 2006 - HMS Vấn đề thiết kế cấu trúc điều khiến Chọn biến được điều khiển Cặp đôi các biến vào-ra Kết hợp các sách lược điều khiển bù nhiễu tầng . w X dh 1 z . - w1 w2 w dt pA 1 2 7 dx 1 z x 1 z x d Mh w w2x2 Mh w1 w2 x Chương 7 Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến 2006 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    2    0    10-08-2020
16    3    0    10-08-2020
99    7    0    10-08-2020
10    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN