TAILIEUCHUNG - Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID

Nắm được những phương pháp chỉnh định tham số bộ điều khiển PID thông dụng nhất trong điều khiển quá trình | Điềukhiến quá trình Chương 6 Chinh định bộ điều khiến PID Nộidung chương 6 Những vấn đề cơ bản Các phương pháp dựa trên đặc tính Các phương pháp dựa trên mô hình mẫu Bù trễ sử dụng bộ dự báo Smith Chương 6 Chỉnh định bộ điều khiên PID 2006 - HMS Mục đích bài giảng Nắm được những vấn đề cơ bản về chỉnh định các tham số P PI PID Nắm được những phương pháp chỉnh định tham số bộ điều khiển PID thông dụng nhất trong điều khiên quá trình Có khả năng lựa chọn và áp dụng phương pháp phù hợp với một quá trình thực tế Chương 6 Chỉnh định bộ điều khiên PID 2006 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    10-08-2020
2    7    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN