TAILIEUCHUNG - Một số phương pháp nuôi lươn đồng

Do lươn có tập tính sống chui rúc trong bùn đáy và đào hang để trú ẩn, đồng thời lươn cũng có thể bò đi mất nếu bờ ao không đủ cao. Do vậy vấn đề nuôi lươn trong các ao mương cần phải hết sức chú ý vấn đề này. | Ấ 1 . 1 r 1 - À Một sô phương pháp nuôi lươn đông Nguồn Do lươn có tập tính sống chui rúc trong bùn đáy và đào hang để trú ẩn đồng thời lươn cũng có thể bò đi mất nếu bờ ao không đủ cao. Do vậy vấn đề nuôi lươn trong các ao mương cần phải hết sức chú ý vấn đề này. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng nơi mà có thể áp dụng một số phương pháp nuôi sau đây Nuôi trong các hồ cement hoặc chuồng nuôi heo cải tạo lại Diện tích hồ nuôi có thể từ 4 - 6 hoặc 10 m2 tùy điều kiện cụ thể. Thành hồ phải đảm bảo độ cao để lươn không bò ra ngoài được. Độ cao tối thiểu của thành hồ tính từ mặt bùn đáy trở lên phải cao hơn 2 3 chiều dài của lươn ví dụ lươn dài 50 cm có khả năng bò qua bờ có chiều cao 30 - 35 cm . Sau khi đã sửa sang hồ xong nên đổ một lớp sình non dưới đáy hồ 20 - 25 cm tốt nhất lấy sình đất thịt pha sét . Cũng có thể dùng chuối cây xếp thành một lớp dưới đáy rồi đổ sình phủ lên trên. Trên mặt nước có thể thả lục bình hoặc bèo tai tượng khoảng 1 3 diện tích. Hồ nuôi lươn nên bố trí ống bọng để thay nước dễ dàng. Hồ cement dùng để nuôi lươn bao gồm - Ống cấp nước 5 cm . - Lớp sình 20 - 25 cm. - Lớp nước 5 - 10 cm tính từ mặt sình lên . - Ống thoát nước 5 cm . - Thành hồ bằng gạch xây có gờ nhằm tránh cho lươn thoát ra ngoài. Nuôi lươn trong các ao mương Các ao mương nhỏ có thể tận dụng để nuôi lươn. Nhưng cần chú ý các vấn đề sau Cần phải vét hết lớp bùn đáy tới lớp đất dẻo lớp bùn này có thể phơi ráo nước hoặc khô để sau này trả lại đáy ao. Dùng cát đổ xuống đáy ao một lớp 5 - 10 cm. Tốt nhất trộn vôi với cát rồi lắng xuống đáy để sau này lươn không đào sâu được. Có thể trộn vôi với cát theo tỷ lệ 5 - 6 kg vôi trộn với 1m3 cát. Sau khi trộn xong láng khắp đáy hồ và đầm nén cho cứng. Bờ ao cũng phải lấp hết hang hốc và đầm cho cứng. Đổ một lớp sình khoảng 20 - 30 cm tốt nhất nên sử dụng bùn mới hoặc sử dụng lại bùn đáy mới vét lên đã được phơi khô. Cần phải đắp một cù lao ở giữa ao mương để hạn chế lươn đào hang xung quanh bờ. Diện tích cù lao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN