TAILIEUCHUNG - Một số điều lưu ý trong nuôi cá bống tượng tại Bạc Liêu

Trong vài năm gần đây cá Bống Tượng đang được nhiều người nuôi quan tâm. Với ngưỡng chịu đựng môi trường rộng, ăn tạp và không khó khăn trong việc lựa chọn giống, giá trị thương phẩm ổn định ở mức cao, nguồn thức ăn là các loại cá tạp sẵn có, dễ tìm. | Một sô điêu lưu ý trong nuôi cá bông tượng tại Bạc Liêu Nguồn Trong vài năm gần đây cá Bông Tượng đang được nhiêu người nuôi quan tâm. Với ngưỡng chịu đựng môi trường rộng ăn tạp và không khó khăn trong việc lựa chọn giông giá trị thương phẩm ổn định ở mức cao nguồn thức ăn là các loại cá tạp sẵn có dễ tìm. Năm 2007 tổng diện tích nuôi đối tượng này theo thống kê của cơ quan chuyên ngành là gần 80 ha địa phương nuôi nhiều như Giá Rai gần 50 ha Phước Long trên 10 ha Hòa Bình trên 10 ha và một số ít rãi rác ở các địa phương khác. Thời gian nuôi trung bình 8 - 10 tháng mật độ nuôi 0 5 - 1 con m2 hệ số thức ăn tb 5 - 6 kg. trọng lưọng bình quân 500 - 800 gam con lợi nhuận sau chi phí hoạch toán trong trường hợp tỉ lệ sống đạt 60 diện tích ao nuôi 200 m2 là trên 10 triệu đồng. Ưu điểm của mô hình góp phần làm đa dạng hóa các chủng loại mặt hàng thủy sản có giá trị tận dụng tối đa diện tích bỏ trống ao vườn tạp ở vùng nước lợ và nước ngọt tạo công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho các gia đình. Tuy nhiên quy mô nuôi của các nông hộ còn nhỏ đầu tư chưa đúng đủ theo yêu cầu việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào quá trình nuôi còn hạn chế nên hiệu quả vẫn chưa được cao cá dễ mắc bệnh nếu không biết cách phòng ngừa. Vì vậy để giúp người nuôi có thêm một số thông tin ứng dụng trong quá trình sản xuất nhằm đem lại hiệu quả cao hơn người nuôi cần chú ý các vấn đề sau. Công tác xây dựng và chuẩn bị ao nuôi là hết sức quan trọng. Ao nuôi phải có kết cấu bờ vững chắc không rò rỉ nền đáy chắc chắn chất đất đáy ao là đất thịt đất thịt pha cát chỉ để lớp bùn đáy 10 - 15 cm diện tích 1 ao nuôi chỉ trung bình 200 - 300 m2 tiện lợi trong chăm sóc và thu hoạch . Chọn giống Hiện nay đã cho sinh sản nhân tạo thành công cá bống tượng người nuôi có thể chủ động lựa chọn quyết định quy mô và mật độ nuôi tuy nhiên cỡ giống khi chọn phải đồng đều không xây sát dị tật hoặc có biểu hiện bệnh cỡ giống khi thả tốt nhất là 100 gam con mật độ thả từ giống tự nhiên là 1 con m2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN