TAILIEUCHUNG - TÓM LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HACKER VIỆT NAM

Trước tiên, chúng tôi xin tóm lược sơ qua về lịch sử hình thành, các giai đoạn phát triển của giới hacker Việt Nam nói chung. Chúng tôi viết dựa trên các mốc lịch sử của HVA bởi đây là một trong những website về hacking lớn và lâu đời nhất tại Việt Nam. Có thể phân chia thành 4 điểm mốc chính sau: | Trong lần trở lại này, HVA đã mang bên mình một phong cách mới, một đội ngũ lãnh đạo mới, một dàn “cầu thủ” mới, những luật lệ, nội quy có nhiều mới mẻ và thực sự nghiêm túc. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm khi không được định hướng hoạt động ở forum cũ, định hướng mới của của forum đã nhanh chóng được thiết lập: “Phổ biến, nâng cao kiến thức về bảo mật CNTT cho mọi người, và đồng thời với việc khắc phục những hậu quả, sai trái mà HackerVN (cũ) đã gây ra”! Song song đó, BQT mới của HVA đã thiết lập và thi hành nhiều luật lệ rất nghiêm túc như: khi xâm nhập một website hay một hệ thống mạng nào đó thì không được sửa đổi (deface); xóa (delete) nội dung, dữ liệu; tìm được lỗ hổng bảo mật (security holes) nào thì không thông báo công khai mà phải báo cho webmaster, và nếu có thể thì giúp họ sửa lỗi (fix) . Rồi những “chiến tích” một thời vang bóng như: sex, account chùa, và mới đây là credit chùa . đều liệt vào “sách cấm”. Đó không chỉ là nội quy trên giấy mà đã được BQT thực hiện rất nghiêm túc, tính pháp chế đã được thiết lập và thi hành rất chặt chẽ trên toàn diễn đàn. Điều đó thể hiện quyết tâm của BQT và toàn thể members nhằm xây dựng một HVA đổi mới, vì quyền lợi của mọi người, và vì sự phồn vinh của CNTT Việt Nam.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    14    0