TAILIEUCHUNG - Giáo trình đào tạo quản trị viên mạng Win 2000 ADVANCE SERVER

Hệ điều hành Windows 2000 Server được phát triển từ nhu cầu cấp thiết của các cơ quan tổ chức muốn có một thế hệ mới các ứng dụng Client/Server, những ứng dụng sẽ cho phép họ xây dựng những ưu thế cạnh tranh mạnh mẽ. Họ đòi hỏi nhiều hơn chứ không phải chỉ dơn thuần là việc nối các máy tính cá nhân lại với nhau hay đưa các ứng dụng từ các máy lớn xuống. Họ cần một nền tảng ổn định với máy chủ quản lý cục bộ, mạng diện rộng với các máy chủ cho. | CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC THIÊN LONG. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. 180 Lê Thanh Nghị - Bách Khoa - Hà Nội. ĐT 6280725. Email thienlongcom@ http GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VIÊN MẠNG WIN 2000 ADVANCE SERVER Hà Nội 15 04 2003. 1 Mở đầu. Hệ điều hành Windows 2000 Server được phát triển từ nhu cầu cấp thiết của các cơ quan tổ chức muốn có một thế hệ mới các ứng dụng Client Server những ứng dụng sẽ cho phép họ xây dựng những ưu thế cạnh tranh mạnh mẽ. Họ đòi hỏi nhiều hơn chứ không phải chỉ dơn thuần là việc nối các máy tính cá nhân lại với nhau hay đưa các ứng dụng từ các máy lớn xuống. Họ cần một nền tảng ổn định với máy chủ quản lý cục bộ mạng diện rộng với các máy chủ cho các ứng dụng. Xét cho cùng người sử dụng muốn có ngay lập tức những thông tin mà họ cần và phục vụ những yêu cầu nghiệp vụ riêng biệt. Với Windows 2K Server Thông tin ở ngón tay của bạn. Windows 2K Server kết hợp các khả năng về tệp và in ấn của Novell NetWare với những dịch vụ ứng dụng của UNIX trên một hệ điều hành mạng đa mục đích. Như một máy chủ tệp và in ấn cực kỳ nhanh W2KS cho phép bạn chia sẻ thông tin cũng như truy cập máy in và các thiết bị khác trên mạng đồng thời cung cấp nền tảng cơ sở hạ tầng ứng dụng cho phép bạn mua hoặc xây dựng các giải pháp nghiệp vụ. W2KS hỗ trợ hàng loạt các giải pháp nghiệp vụ then chốt của các hãng phần mềm nổi tiếng khác như Oracle thời nó là thành viên của họ các ứng dụng chủ tích hợp Microsoft BackOffice bao gồm hệ quản trị dữ liệu phân tán SQL Server Email Server quản trị các hệ thống phần cứng phần mềm trong mạng SMS hệ kết nối các máy tính lớn và máy Mini của IBM là SNA Server hệ quản lý các thông tin siêu văn bản - WebServer IIS ứng dụng chủ về bảo mật kiểm soát thông tin kinh doanh trực tuyến. 2 Bài 1 Những nhiệm vụ và các công cụ quản trị của Windows 2K. Quản trị Windows 2K Server bao gồm những công việc phải tiến hành sau khi cài đặt mạng và các công việc bảo trì hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    5    0    10-08-2020
21    5    0    10-08-2020
22    6    0    10-08-2020
4    2    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
56    9    0
1    9    0