TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật ương cá giống cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ và cá trôi

Do các cơ quan dần dần hình thành và hoàn thiện nên khả năng vận động và tự vệ của cá còn kém, khả năng chịu đựng môi trường kém, đối tượng địch hại lại nhiều. Sự thay đổi pH, oxy, các chất khí độc của môi trường đều có thể làm chết cá hàng loạt. | Kỹ thuật ương cá giống cá mè trắng mè hoa trắm cỏ và cá trôi Nguồn 1. Ương cá bột lên cá hương Do các cơ quan dần dần hình thành và hoàn thiện nên khả năng vận động và tự vệ của cá còn kém khả năng chịu đựng môi trường kém đối tượng địch hại lại nhiều. Sự thay đổi pH oxy các chất khí độc của môi trường đều có thể làm chết cá hàng loạt. Ở giai đoạn này cá có cường độ trao đổi chất lớn đòi hỏi nhu cầu dinh dưỡng cao. Vì vậy phải tạo điều kiện môi trường thuận lợi và cho cá ăn đầy đủ để cá lớn nhanh đạt tỷ lệ sống cao. . Lựa chọn ao ương. - Ao gần nguồn nước tốt và có điều kiện chủ động cấp thoát nước. - Ao có diện tích vừa phải 300 - 1000 m2 mức nước sâu 1 2 - 1 5 m. Ao có dạng hình chữ nhật ngay ngắn đáy ao phẳng. Độ dầy của bùn ở đáy ao vừa phải 1520cm. - Ao nhận được nhiều ánh sáng không bị cớm rợp. . Chuẩn bị ao ương. - Tát cạn ao sau đó tẩy dọn ao để tạo ra môi trường ao nuôi thuận lợi. Dùng vôi bột tẩy ao 7-10kg 100m2 Tuỳ độ chua của đáy ao mà tăng hay giảm lượng vôi cho phù hợp . Vôi có tác dụng tiêu diệt cá dữ cá tạp các đối tượng địch hại ký sinh trùng ngoài ra còn làm xốp đáy tạo ra sự thoáng khí của đáy giúp cho vi sinh vật chuyển hóa đạm lân hoạt động. - Bón lót làm tăng chất dinh dưỡng cho ao gây thức ăn tự nhiên sẵn có trong ao. Bón lót trước khi thả cá 3-4 ngày không bón quá sớm hoặc quá muộn. Bón phân chuồng 30-50 kg 100m2. - Lọc nước vào ao cẩn thận để tránh cá tạp và sinh vật hại cá vào ao. . Mật độ ương. - Cá mè trắng con 100m2. - Cá mè hoa con 100m2. - Cá trắm cỏ con 100m2 . - Cá trôi con 100m2 - Cá chép con 100m2 . Quản lý và chăm sóc. Phải đảm bảo nước ao có chất lượng tốt đủ dinh dưỡng cho cá. Tăng dần mực nước trong ao để mở rộng môi trường hoạt động của cá. Bón phân chuồng 30-50 kg 100m2 tuần phân xanh bón từ 30-40 kg 100m2 tuần. Cho cá ăn thức ăn tinh hàng ngày từ 0 2 -0 4 kg cá bột. Rải thức ăn đều khắp ao. Trong tuần đầu tiên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN